Den HelderPolitiek

Gemeenteraad Den Helder neemt afscheid van burgemeester Jeroen Nobel

Den Helder – Tijdens de raadsvergadering maandagavond hebben de raadsleden en het college afscheid genomen van waarnemend burgemeester Jeroen Nobel. Nobel is in september 2019 geïnstalleerd en zal in maart worden opgevolgd door Jan de Boer, nu nog een paar dagen burgemeester van de gemeente Buren.

Harmen Krul van het CDA sprak namens de raad zijn waardering uit voor de inbreng van de burgemeester in het afgelopen jaar en in het bijzonder voor hoe hij in een bewegelijke tijd door middel van brieven aan de samenleving heeft gezorgd voor verbroedering onder de Helderse bevolking. Hij omschreef de burgemeester als benaderbaar en menselijk, met hart voor de zaak en loofde hem voor zijn streven naar vooruitgang. Wethouder Kees Visser sprak namens het college tot de burgemeester en benoemde tevens zijn daadkracht en het feit dat hij in zijn handelen geen blijk gaf van zijn officiële titel als ‘waarnemend’ burgemeester: “U was dé burgemeester van de prachtige gemeente Den Helder.”

Burgemeester Nobel nam zelf kort het woord, maar gaf aan niet zo van de afsluitende boodschappen te zijn. Hij spreekt liever wanneer hij er nog wel is en gaf aan dat hij denkt dat dit reeds duidelijk is geworden tijdens zijn ambtsperiode. Hij bedankte de raad en het college voor de samenwerking en gaf als laatste opmerking aan de raad mee om vaker naar voren te kijken, in plaats van naar achteren. De vooruitgang in Den Helder is volgens hem zichtbaar en de stad gaat een mooie toekomst tegemoet onder burgemeester Jan de Boer. Zelf gaat hij nu eerst invulling geven aan andere wensen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button