Den HelderPolitiek

Helderse raad wil aandacht voor toenemende problematiek digibeten

Den Helder – De Helderse gemeenteraad steunt een door de PVV en Senioren Actief ingediende motie, waarin zij aandacht vragen voor problemen die veroorzaakt worden door de toenemende digitalisering in de samenleving. Zij wijzen op een groeiend maatschappelijk probleem en stellen dat de samenleving steeds lastiger begaanbaar wordt voor mensen die niet goed om kunnen gaan met digitale media.

Veel ouderen vallen binnen deze groep digibeten. Carla van Driesten van Senioren Actief stelde maandagavond tijdens de gemeenteraad dat de kloof tussen digitaal vaardige en digitaal niet-vaardige mensen zonder tussenkomst net zo groot zal worden als de kloof tussen arm- en rijk. Verschillende raadsleden gaven tijdens de raadsvergadering maandagavond blijk van steun voor de motie, waaronder D66-raadslid Frans Klut. Hij gaf aan dat steeds meer senioren zich buitengesloten voelen en noemde het bancair systeem als voorbeeld. Het zijn veelal senioren die in de problemen komen, omdat het hen niet lukt hun bankzaken te regelen via de beschikbare digitale wegen.

Wethouder Remco Duijnker reageerde door allereerst te bevestigen dat in zijn ogen de beschreven problematiek wel degelijk een ernstige kwestie is en dat de motie een positieve signaalfunctie kan hebben. Echter, hij stelde ook dat de gemeente in het oplossen hiervan maar een beperkte rol kan spelen. De toenemende digitalisering vindt veelal plaats in de private sector en als lokale overheid kan en mag de gemeente hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. De gemeente kan enkel zorgen dat er binnen de eigen organisatie aandacht is voor dit onderwerp. Volgens de wethouder gebeurt dit door middel van excellente dienstverlening en het faciliteren van maatwerk voor inwoners die digitaal niet-vaardig zijn.

De gemeenteraad stemde uiteindelijk in met de motie, met als enige uitzondering Rogier Bruin van de VVD. Hij sloot zich aan bij de wethouder in de stelling dat de motie momenteel niet uitvoerbaar is en stelde voor eerst te onderzoeken wat de gemeente wel praktisch kan betekenen, zodat de motie niet enkel een signaalfunctie dient.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button