Den HelderPolitiek

Oppositie verbaasd over motie coalitie voor meer jongerenhuisvesting

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft maandagavond unaniem ingestemd met een motie van de coalitie, waarmee de wethouder de opdracht heeft gekregen om binnen een jaar een bestaande locatie in de stad gereed te maken voor zelfstandige bewoning door jongeren en mensen die acuut huisvesting nodig hebben. Oppositiepartijen, waaronder PVV en GroenLinks, waren toch wel wat verbaasd over het initiatief: Zij trokken al eerder aan de bel, maar kregen toen geen gehoor.

Henk Mosk van D66 steunde de motie, die hij ‘zeer algemeen’ noemde. Hij wilde het college niet verwijten dat zij niks doen aan het tekort aan huisvesting voor jongeren, maar concludeert wel dat er veel gebouwen leegstaan. Mosk stelde tevens voor de motie aan te vullen met een inspanningsverplichting voor jongeren die hulp nodig hebben. Dit werd door de indieners overgenomen.

Pieter Blank van de PvdA presenteerde maandagavond de motie.

Problemen al eerder aangekaart
Frank Feeburg van de PVV gaf aan zich te verbazen over de plotselinge inzet van de coalitiepartijen: “Wij hebben al veel eerder gezegd dat er een tekort aan woningen is, toen werd steeds gezegd dat er in Den Helder geen probleem bestaat. Nu staat in de motie dat er zelfs een ernstig tekort aan woningen is.” Feeburg wilde ook dat er in de motie werd opgenomen dat eigen inwoners voorrang krijgen op de woningen, zodat er straks niet alleen expats en mensen uit de Randstad gaan wonen. Marije Boessenkool van GroenLinks wees de rest van de raad op het plan dat haar partij driekwart jaar geleden heeft opgesteld, voor jongerenhuisvesting en noodopvang in het oude stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg. De Woningstichting vond het toen geen goed idee.

Wethouder Heleen Keur stelde dat de motie niet haalbaar was, omdat realisatie van een dergelijke plan meer dan een jaar in beslag zal nemen. Waarschijnlijk moet er een pand worden aangekocht en verbouwd, dat gaat langer duren. De raad had hier eigenlijk geen boodschap aan en hield de termijn van een jaar in stand. Volgens Pieter Blank van de PvdA zijn er genoeg leegstaande gebouwen, en is het oude stadhuis dat GroenLinks noemde een goed voorbeeld dat moet worden meegenomen bij de uitvoering van de motie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button