Den Helder

Gemeente: Rechtbank wijst meerdere bezwaren tegen stadhuis op Willemsoord af (update)

Den Helder – De rechtbank Noord-Holland heeft op 14 februari uitspraak gedaan in diverse beroepsprocedures tegen de bouw van het stadhuis op Willemsoord en oordeelt dat de bouw door kan gaan, zo laat de gemeente weten. De bezwaren van verschillende organisaties en inwoners zijn volgens de rechtbank ongegrond. Eén bezwaar is gegrond verklaard, maar dit heeft geen gevolgen voor de bouw van het stadhuis.

Stichting Cultureel Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Helderse Botters, Belangenvereniging Visbuurt en een drietal inwoners van Den Helder vochten de door het college B&W verleende omgevingsvergunning aan. Volgens de gemeente heeft de rechtbank uitgebreid gemotiveerd waarom de afzonderlijke bezwaren van verzoekers inhoudelijk zijn verworpen. Deze motivatie is echter nog niet openbaar gemaakt. Wel blijkt één van de bezwaren gegrond verklaard. Deze had betrekking op het niet meenemen van een zienswijze in de beoordeling voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Wethouder Michiel Wouters legt uit: “De rechter heeft een bezwaar gegrond verklaard omdat de gemeente vanwege een administratieve fout een zienswijze niet heeft meegenomen met de beoordeling voor de omgevingsverunning. Dat had niet gemoeten en dat hebben wij ook aangegeven bij de rechtbank. Alleen is het zo dat er meerdere identieke zienswijzen zijn ingediend, waarop wij wel gereageerd hebben. Daarom besluit de rechter dat de rechtsgevolgen van de afgegeven omgevingsvergunning in stand blijven.” Hoewel de omgevingsvergunning dus juridisch gezien vernietigd wordt behoudt deze zijn werking.

Aannemingsbedrijf Friso kan daarmee verder gaan met de bouw van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

6 reacties

 1. Uit de Uitspraak:
  Bij besluit van 6-7-21 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan derde-partij omgevingsvergunning onder voorschriften verleend voor etc.
  Beslissing: verklaart: vernietigt het bestreden besluit

  Er is dus geen Omgevingsvergunning meer!
  Lijkt me stug dat ze met de bouw doorgaan, dat mogen u en ik ook niet zonder omgevingsvergunning!

 2. Waarom schrijft LOS Regionieuws klakkeloos op wat de gemeente zegt? Punt 1: Niet alle beroepen zijn verworpen, ik won het mijne, en 2: dat houdt in dat het “bestreden besluit (vergunningsverlening) is vernietigd”. Is nul, geen vergunning tot bouw. Dus nu absoluut stoppen! Een rechtsgevolg kan niet zijn, ga toch maar door met bouwen. Moet je eens proberen met je schuurtje. Nu krijgt de manipulerende, liegende overheid de wind in de rug van LOS Regionieuws, schande! Te lui om even de betrokkenen te bellen. Die nooit een podium krijgen. Burgers.

 3. Wat een verrassing 🤭

  Welke partijen gingen de bouw van het gemeentehuis tegenhouden? 🤭

 4. Kijk, nu een woordje veranderd in de titel. Doe eens aan hoor en wederhoor!
  Mijn HELE beroep bij de rechter in de stadhuisrechtzaak is gegrond verklaard. Niet alleen het feit dat de gemeente nalatig is geweest in het op tijd beantwoorden van mijn zienswijze. Immers, de kern van mijn beroep betrof het feit (eerder al vastgesteld door de rechter in mijn eerste rechtzaak) dat de Raad geen besluit genomen heeft over de te kiezen locatie, wat vereist is voordat een bouwvergunning wordt aangevraagd door het College. De rechter heeft daar NIETS tegenin gebracht in de uitspraak. Ik zei: “U heeft als bestuursrechter de taak om te controleren of alle democratische schakels voorafgaand aan een vergunningsaanvraag in orde zijn.” Eentje dus zeker niet.
  Vier rechters hebben nu vastgesteld dat de Raad geen locatiebesluit heeft genomen, hun recht en het recht van de burger. Maar zelfs daar hebben dit College en deze coalitie kennelijk lak aan, gezien de berichtgeving. Herstel met uw stem de democratie in de stad. Die is weg.

  1. UIt de uitspraak (ECLI:NL:RBNHO:2022:984)
   1. Ook is geen locatiebesluit van de raad nodig. Niet is gesteld dat artikel 2.12, eerste lid, onder a en onder 2°, van de Wabo in dit geval niet kon worden toegepast en uit de hierna volgende rechtsoverwegingen blijkt ook dat verweerder dat artikel heeft kunnen toepassen, omdat het project uitsluitend wat betreft de hoogte van gebouw 77 in strijd is met het bestemmingsplan. De raad hoefde op grond van de Wabo dus niet in te stemmen alvorens verweerder vergunning kon verlenen.
   2. Gelet op het voorgaande bestaat er naar het oordeel van de rechtbank aanleiding de rechtsgevolgen van het te vernietigen bestreden besluit in stand te laten. Dit betekent dat de omgevingsvergunning zijn werking behoudt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: