Den HelderPolitiek

College krijgt ondermaatse startnotitie Willemsoord teruggekaatst

Den Helder – De Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer heeft dinsdagavond dusdanig kritisch gereageerd op de startnotitie voor Willemsoord dat het college besloot het document terug te trekken. In het stuk zou beschreven moeten staan hoe de gemeente tot een toekomstvisie voor de Oude Rijkswerf gaat komen, maar volgens de commissie is het proces onduidelijk, ontbreken er belangrijke zaken en staan er voorbarige beleidsvoorstellen in.

Het college heeft in het document zes doelstellingen laten zetten. Zo moet via Willemsoord B.V. het monumentale vastgoed duurzaam beheerd worden, dient de handhaving goed georganiseerd te zijn en vraagt het gebied en de verschillende partijen die er actief zijn om een geactualiseerd subsidiebeleid. Daarnaast schrijft het college in de startnotitie dat de tijdelijke camperplekken definitief worden gemaakt en uitgebreid tot veertig.

Zo springt het stuk een beetje van de hak op de tak. De samenhang tussen de doelstellingen is onduidelijk en er lijkt geen overkoepelend ideaal te zijn. De onduidelijkheid ervan wordt eigenlijk direct duidelijk wanneer de doelstelling (“Een aantal ontwikkelingen met betrekking tot Willemsoord te duiden en de te bereiken resultaten te laten vaststellen en hoe hiermee de komende periode in proces en scope mee zal worden omgegaan.”) onder de loep wordt genomen: In plaats van het startschot voor een eenduidige visie voor het stadsdeel, leest de notitie als een verzameling losse flodders.

Michel Pastoor van Fractie Pastoor was dan ook hard in zijn oordeel: “Wat een slecht en karig stuk.” Om goed te begrijpen wat er nu echt speelt op Willemsoord zou het college eerst eens een organogram moeten maken, met daarin ook al het bestaande beleid voor de Oude Rijkswerf. Volgens Pastoor is nu onduidelijk hoe de startnotitie zich precies verhoudt tot dat bestaande beleid en welke partij op Willemsoord nu welke taak uitvoert, zo stelde hij onder andere in een ruim tien minuten durend betoog. Het collegestuk is daarom volgens hem niet besluitrijp.

Niet besluitrijp
In die opvatting was Pastoor zeker niet alleen. Vrijwel alle partijen wilden de startnotitie nog niet naar de raadsvergadering doorgeleiden. Henriëtte Weerstand-Slot, fractievoorzitter van de VVD, mistte het totaaloverzicht: “Het pallet is veel breder en hangt met veel meer visies samen.” Die connecties zijn door het college in de startnotitie niet gelegd. Behoorlijk Bestuur hekelde het feit dat Willemsoord B.V. en Zeestad niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het document. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag was blij dat het college voornemens is de 40 camperplaatsen toe te staan, maar wilde daar graag zekerheid over. Volgens Koos van Beveren van GroenLinks hoort dit voornemen helemaal niet in een startnotitie, omdat het gaat om een inhoudelijke beleidskeuze.

Arvid Post van D66 sloot zich voor een groot deel aan bij de eerdere sprekers en benadrukte dat het stuk zoals het college deze heeft gepresenteerd echt onvoldoende is. Fundamenteel zou er volgens hem goed moeten worden gekeken naar wat er nu precies in een startnotitie hoort te staan. Hoewel er geen duidelijk format bestaat in Den Helder zijn er wel degelijk afspraken gemaakt over de inhoud. “Wij hebben sterk het vermoeden dat de opsteller van deze startnotitie niet op de hoogte is van wat er is afgesproken in het presidium.” Hij noemde het document gekscherend ‘de start van een notitie’ in plaats van een startnotitie. De PvdA vulde aan dat zij een visie op de toekomst voor de historische schepen op Willemsoord mistte. Daarover is op initiatief van hen en D66 meermaals vergaderd.

College trekt het in
De kritiek was eigenlijk te veel en te divers voor wethouder Michiel Wouters om overal op te kunnen reageren. Van een inhoudelijke reactie op de opmerkingen van de commissie kwam het daarom niet. Dat het voorstel niet besluitrijp is accepteerde hij: Het college besloot daarop het document in te trekken. Voorlopig komt het ook niet meer terug naar de raad: “We moeten eerst eens kijken met de raad hoe zo’n startnotitie er precies uit moet zien. Kennelijk is Willemsoord een te complex onderwerp om te behandelen binnen de kaders die wij op dit moment hebben gesteld voor startnotities.” Wouters zegt dat startnotities over andere onderwerpen nog wel naar de raad zullen komen.

Hoewel dit stuk voorlopig niet meer terug komt zijn er andere ontwikkelingen op Willemsoord die gewoon doorgaan. In dit geval is volgens Wouters het belangrijkste dat er een bedrijfsvoeringsonderzoek loopt naar Willemsoord B.V. en de Erfgoedstichting. Het beheer van monumentale gebouwen en ander (nautisch) erfgoed botst volgens hem op sommige punten met de ambitie om van het gebied een bruisend stadsdeel te maken. Voor beide taken lijken de uitvoeringsorganisaties in ieder geval niet geoptimaliseerd. De commissie krijgt de uitkomsten van dit onderzoek en een raadsvoorstel alsnog voorgeschoteld, ondanks dat de startnotitie voorlopig terug de kast in kan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

8 reacties

 1. Startnotitie de kast in en gewoon doorgaan met het Nautisch erfgoed af te breken….

 2. Het is gewoon jammer dat de “Tommies” in de oorlog die hel werf niet hebben platgegooid. (zonder slachtoffers wel te verstaan ) dan hadden we nu niet meer met die klerezooi gezeten. Dat hele spul is een dood paard waar ze al jaren krampachtig aan lopen trekken. Alle betrokkenen denken alleen maar hun hun eigen salaris.

 3. Buiten het feit dat de startnotitie inderdaad erg onoverzichtelijk is valt er wel wat op. Namelijk dat Stichting Erfgoed Den Helder weer opduikt, samen met Zeestad BV/CV.

  Willemsoord BV ging voorheen over gehele civiele gedeelte van Willemsoord. Naast de discussie of Gemeente Den Helder er goed aan heeft gedaan om alles in externe BV’s te plaatsen, is de gemeente wel 100% eigenaar van Willemsoord BV. Daardoor heeft de gemeenteraad nog enigszins invloed wat er op dit terrein gebeurt.

  Bij Zeestad ligt dit al anders. Daar is ook de provincie voor de helft eigenaar, waardoor de raad al verder afstaat van deze organisatie. Door het splitsen van het bedrijf in een BV en een CV, is het al bijna onmogelijk gemaakt om als gemeenteraad invloed uit te oefenen.

  Het is dan ook vreemd dat Zeestad BV/CV steeds meer grip krijgt op Willemsoord, en de raad niet ingrijpt om hun beslissingsbevoegdheid te verdedigen.

  Nu komt er ook nog Stichting Erfgoed Den Helder bij. Een organisatie die Stelling Den Helder en Willemsoord BV moet laten samenvoegen.
  Waarom heeft de gemeenteraad dan nog niet gevraagd, hoe de aandelenverhouding is binnen deze stichting. Als blijkt dat deze stichting alleen van subsidies leeft, zonder dat de gemeente de meerderheid van de aandelen heeft of 100% eigenaar is. Dan heeft de gemeenteraad straks niets meer te zeggen over Willemsoord!

  Een meerderheid van de raad is nu tegen de bouw van de Kleine Werf. Echter als Stichting Erfgoed straks samen met Zeestad BV/CV gaat over het gehele terrein van Willemsoord. Dan kan de gemeenteraad de kleine werf niet meer tegen houden.

  Wethouder Wouters is hierbij niet te vertrouwen. Hij was samen met zijn partij Beter voor Den Helder altijd tegen zeestad, en wilde zij dat Zeestad BV/CV zou worden ontmanteld. Sinds Beter voor Den Helder in de coalitie zit en Wouters Wethouder is geworden, heeft Zeestad alleen maar meer zeggenschap gekregen.

  Daarbij moet ook opgemerkt worden dat de partijleider van Beter voor Den Helder een indirecte zakenrelatie is van de bouwer van de Kleine werf. Zijn bedrijf heeft een tweede eigenaar. Die ook samen met de bouwer een ander bedrijf bezit.

  De schijn van belangenverstrengeling is daarmee dan ook gelegd. En zou de gehele fractie van Beter voor Den Helder en Seniorenpartij Den Helder* zich moeten onthouden van stemming als het gaat over Willemsoord. En de huidige Wethouder in dienst van Beter voor Den Helder zou deze portefeuille niet kunnen beheren. Nogmaals, er is niet gezegd dat er spraken is van belangenverstrengeling. Maar de schijn van belangenverstrengeling is wel te maken. En binnen de politiek is de schijn van belangenverstrengeling al verboden.

  Dat de startnotitie is teruggetrokken door het college is op zich een goede zaak. Alleen moet de raad nu wel de kaders die zij wensen voor Willemsoord goed in de gaten houden. Bij een startnotitie worden de kaders in grote lijnen vastgesteld, waardoor er voor de raad een directe controle is. Nu er geen startnotitie is, zijn er ook geen kaders die de gemeenteraad aan het college hebben meegegeven. Het college kan hiermee nu doen wat ze willen, en de raad verder op afstand zetten.

  Dus het wordt tijd dat de gemeenteraad van Den Helder de regie weer in eigen handen neemt. En het college gaat korten op hun inmiddels verkregen vrijheden. Omdat de raad nu een heleboel controlepunten aan het verliezen zijn.

  (*De seniorenpartij is een dochterpartij te noemen van Beter voor Den Helder, omdat zij volgend jaar namens beide partijen een wethouder zullen leveren, als vervanging van Wethouder Wouters.)

 4. Een “bruisend stadsdeel” dat met het openbaar vervoer niet te bereiken is. Zo jammer voor veel inwoners die daar van afhankelijk zijn. Maar dat komt goed als het gemeentehuis daar eenmaal staat, toch??

  1. Nee hoor dan mogen de mensen die slecht ter been zijn mogen vanaf het Station een wandelingetje maken. Of via de bus die naar Texelse boot gaat.

   Je zou maar als oudere naar het gemeentehuis moeten voor je aanvraag voor WMO taxibonnen… Criterium is dat je niet meer als 100 meter kunt lopen zonder hulpmiddelen.. Kortste route is slechts 900 meter lopen op de heenweg. Uiteraard moet je vervolgens weer 900 meter terug, want je aanvraag taxipas duurt gemiddeld 12 weken (6 weken wachttijd maximaal toegestaan)

 5. Dan heb je wat in Den Helder!!, historisch nautisch erfgoed, moet het zogenaamd een bruisend stadsdeel worden. Hebt u ooit ergens een bruisend stadsdeel gezien in een centrum met een verfrommelde parkeerplaats voor campers met honderden meters elektriciteitskabels over de grond omdat er slechts enige aansluitingspunten zijn!
  Daar moet je marineofficier (Michiel Wouters) voor zijn om dat te publiceren, heeft geen enkel idee wat ondernemen is. Je moet van zoiets moois niet iets gaan afnemen omdat alles financieel onder water staat. Ga eens luisteren bij de vrijwilligers van o.a. De Stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed, de Bottervereniging etc, organisaties en personen die werkelijk weten wat er gedaan moet worden om er werkelijk een plaatje van te maken. Er zijn twee mooie maritieme musea op Willemsoord, de Bonaire, het glazen huis met daarin een houten schip en nog meer zaken. Maar het in te vullen met kantoren die na vijf uur en de weekends gewoon doods en donker en verlaten zijn, is de doodsteek voor een nautisch monument. Maar ja, als de kennis en betrokkenheid ontbreekt krijg je amateuristisch gedrag en dat loopt altijd uit op een mislukking. Een beetje zelfreflectie zou bij ons bestuur geen overbodige luxe zijn.

  1. Beste mevr.Vermeer-Lagerveld, vaak ben ik het met u eens, zoals dat die farizeeër van een Wouters meer schade berokkend aan DH, dan dat hij goed doet. Maar voor wat betreft de stadsontwikkeling moeten we ook niet teveel vast houden aan Nautisch behoud, een mooie samenvoeging van toekomst en verleden moet mogelijk zijn. En die campers, wie dat verzonnen heeft en dan dat stadhuis, maar ja, ons gemeentebestuur is gek van megalomane projecten.

 6. Die hele Helderse erfgoed stichting is een dames club die van vriendinnetjes aan elkaar hangt . Totaal niets weten van het echte erfgoed maar dat maakt niet uit .Het is alleen maar een baan.Verder niks doen dan zoveel mogelijk subsidies binnen halen . Staan ook helemaal niet open voor iedeeen of samenwerking met mensen die hart voor het erfgoed hebben .En zelfs een blind paard kan hier de belangenverstrengeling zien . Dik Berts had het een paar jaar geleden al over het “Palermo aan het Marsdiep” . Hij had gelijk , sterker : het is alleen maar erger geworden.

Back to top button
%d bloggers liken dit: