Den HelderPolitiek

Jongerenadviesraad Den Helder moet doorgaan met extra begeleiding

Advertentie:

Den Helder – Na een interne evaluatie stelt het college van de gemeente Den Helder de raad voor om de Jongerenadviesraad (JAR) te continueren. Het adviserende orgaan, waarin een tiental jongeren tussen de 15 en 25 jaar vertegenwoordigd zijn, is in 2021 gelanceerd. Wethouder Fotigui Camara, die als raadslid al betrokken was bij het initiatief voor een JAR, zegt dat er een goede basis is gelegd voor de toekomst. Wel komt er op verzoek nieuwe begeleiding vanuit Scholen aan Zee.

De invloed van de jongeren is niet altijd even zichtbaar geweest. Door corona heeft er nooit een formele kennismaking plaatsgevonden tussen de raad en de JAR. Daarna is het er nooit meer van gekomen. Ook was er geen concrete binding tussen de JAR en de besluiten van de gemeenteraad. Het college voelt zich daar uit monde van Camara niet verantwoordelijk voor: De JAR is een instrument van de raad dat op verzoek van de raad is opgericht. Het is vervolgens aan de volksvertegenwoordigers om op een goede manier gebruik te maken van dat instrument. Hoewel de jongerenraad als belangrijk instrument wordt genoemd in het coalitieakkoord krijgt het nu niet te plek die het wel verdient.

Het is ook niet allemaal kommer en kwel: De JAR heeft vorig jaar een verkiezingsdebat georganiseerd en in een presentatie een toelichting gegeven op hun plannen en ideeën. Leden van de JAR zijn inmiddels ook actief als commissielid voor een aantal politieke partijen, in ieder geval het CDA en Beter voor Den Helder. Zo is het duw wel gelukt om een groep jongeren beter te betrekken bij de politiek en hen aan te sporen politiek actief te worden. Volgens Camara zijn de plannen voor de toekomst van de JAR concreter. Hoewel hij niet wil spreken voor de raad ziet hij voor zich dat de JAR de mogelijkheid krijgt om te reageren op raadsvoorstellen en dat dit dan vervolgens ook als bespreekpunt wordt meegenomen in de commissievergaderingen.

Faciliteren voor de toekomst
De eerste twee jaar kan volgens Camara het beste worden beschouwd als een ‘pilot’: “Na twee pilotjaren van experimenteren, vallen, opstaan, tegenslag en bouwen ligt de basis er om te kunnen doorgroeien naar een effectieve, hechte, diverse, actieve en zelfstandige Jongerenadviesraad. De JAR zelf heeft hiervoor plannen en speerpunten en zijn enthousiast om verder te gaan”, aldus de wethouder. Wel gaat er iets veranderen in de begeleiding van de jongeren. Tot nu deed het ROC de begeleiding, maar dat was vooral procesmatig. Gebleken is dat de JAR “iets meer bij de hand genomen moet worden”, aldus Camara. Het college heeft nu twee begeleiders van Scholen aan Zee gevraagd om ook iets meer inhoudelijk te ondersteunen.

Naast het faciliteren van de begeleiding gaat ook de vrijwilligersbijdrage voor de JAR leden iets omhoog. De afgelopen twee jaar kregen zij 80 euro per maand. Dat gaat nu naar 90 en wordt in de toekomst geïndexeerd. Dit is overigens nog ruim onder de maximale vrijgestelde vrijwilligerstoeslag, dat is bijna 160 euro. Voor nu acht het college 90 euro een eerlijke tegemoetkoming. De kosten van het project JAR zijn al geborgd in de begroting. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de ideeën van het college. Op 14 maart staat een commissievergadering gepland over dit onderwerp.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button