Den HelderHollands Kroon

ROC Kop van Noord-Holland schort lessen op

Advertentie:

Den Helder – Het college van bestuur van het ROC Kop van Noord Holland heeft zondag na intensief beraad met het management een aantal verdergaande maatregelen genomen om de eventuele verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de gezondheid van onze studenten en medewerkers te waarborgen. De school gaat komende week op slot.

Maatregelen

 1. Alle lessen en andere student-gebonden activiteiten worden op alle onderwijslocaties opgeschort voor een week, dus tot en met 20 maart 2020. Studenten worden dus niet verwacht op school. “Wij nemen dit besluit in eerste instantie voor één week. Wij willen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet de komende week volgen en ons goed laten informeren over de achtergronden en de gevolgen van het kabinetsbesluit en op basis daarvan besluiten over de periode daarna”, aldus Aad de Wit, voorzitter college van bestuur.
 2. Deze week gebruikt het ROC om zich voor te bereiden op de mogelijkheden van online onderwijs in de periode daarna, conform een vast rooster zodat studenten zo optimaal mogelijk hun leerproces kunnen vervolgen.
 3. “Wij zullen de week ook gebruiken om ons te beraden op welke wijze wij examenkandidaten adequaat kunnen ondersteunen. Wij willen hen in kleine groepen op school voorbereiden op hun examens.”
 4. De school blijft open zodat de teams met elkaar kunnen overleggen over passende maatregelen met betrekking tot de begeleiding van de studenten en om examenkandidaten op de schoollocaties goed voor te bereiden. Medewerkers worden conform roosters en werktijden verwacht.
 5. Stages gaan in deze week gewoon door, zolang studenten welkom blijven op hun stageadres. “We volgen hierin de besluiten en richtlijnen van het stageadres. Begeleiding door stageconsulenten gebeurt telefonisch.”
 6. De intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.
 7. Vanzelfsprekend houdt het ROC hierbij de eerder gecommuniceerde richtlijnen van het RIVM in acht. In essentie betekent dit, bij twijfel: thuis blijven.
  • Link naar RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
  • blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Vermijd sociale contacten en werk, indien mogelijk, vanuit huis; evenementen met meer dan 100 personen vinden geen doorgang.
  • Voor medewerkers vraagt het ROC iedereen die bovenstaande klachten heeft daarom contact te zoeken met de leidinggevende en in overleg een verstandige beslissing te nemen en bij twijfel om onnodige risico’s te voorkomen.

Achtergrond
Na de berichtgeving van de overheid 12 maart zijn de vragen en onduidelijkheden alleen maar toegenomen, op gebied van besmetting, contacten en overdraagbaarheid van het virus. “Wij vinden dat er te veel onzekerheden, onduidelijkheden zijn en de gezondheid van onze medewerkers en studenten wegen voor ons zwaar.”

De Wit meldt dat het ROC zich geconfronteerd ziet met een toenemend aantal stagebedrijven dat het niet langer verantwoord vindt om stagiaires te begeleiden in de eigen organisatie en hen daarom naar huis stuurt. Andere bedrijven en instellingen kiezen er juist voor om de stages wel doorgang te laten vinden, maar stagiaires met onmiddellijke ingang te verbieden lessen op school te volgen. Het onderwijs wordt hierdoor steeds moeilijker te organiseren.

“Daarnaast zien wij een toename van het aantal scholen dat afwijkt van de landelijke richtlijnen, waardoor het draagvlak om deze landelijke richtlijnen te volgen per dag afneemt.”

“Met dit besluit denken wij de beste garanties te bieden om onze studenten het onderwijs optimaal te kunnen laten volgen, de eindexamenkandidaten goed voor te bereiden op hun examens in een gezonde omgeving voor studenten en medewerkers.”

Communicatie
Alle medewerkers, studenten, ouders en bedrijven zijn geïnformeerd en worden bij belangrijke wijzigingen door het ROC op de hoogte gesteld, per mail en/of via de interne en externe website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button