Hollands KroonPolitiek

Geen draagvlak voor gebiedsplan Wieringermeer

Hollands Kroon – De gemeente is er niet in geslaagd om meer draagvlak en begrip voor het gebiedsplan Wieringermeer te creëren. Bijna 95 procent van de 450 deelnemers aan de LTO Noord-enquête geeft dit aan. Bovendien zegt een grote meerderheid zich niet te herkennen in het advies dat over het gebiedsplan is opgesteld door adviesbureau BVR. Wat LTO Noord Hollands Kroon betreft kan dit advies daarom nauwelijks dienen als basis voor aanpassingen in het concept gebiedsplan.

LTO Noord volgt intensief de ontwikkelingen rond gebiedsplan Wieringermeer, een structuurvisie die door provincie Noord-Holland, HHNK en gemeente Hollands Kroon ontwikkeld wordt. Het doel van gebiedsplan Wieringermeer is voornamelijk ruimte te creëren voor ontwikkeling van grootschalige initiatieven, met nadruk op datacenters en glastuinbouw. LTO Noord is voor ontwikkeling van economische activiteiten, zolang inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van plannen, deze gefundeerd is door gedegen onderzoek en de kracht van het gebied benut.

Op aandringen van de gemeenteraad zijn eind 2019 informatiesessies georganiseerd waarbij inwoners input konden leveren op gebiedsplan Wieringermeer. Het rapport wat hieruit is voortgekomen is volgens LTO geen juiste weergave van de mening van de deelnemers aan deze sessies. “Hoewel alle argumenten voor en tegen zijn verzameld, is er geen ‘gewicht’ gegeven aan deze argumenten. Het maakt nogal verschil of 80% voor dan wel tegen is. Dit valt echter niet meer te achterhalen in het advies van BVR. Verder zien we dat een aantal onderwerpen (o.a. circulariteit en pacht) niet of nauwelijks aan de orde zijn geweest terwijl dit wel nadrukkelijk is benoemd in het amendement”, aldus mede-initiatiefnemer Henk Geerligs. “Om het onderzoek van ook kwantitatief te kunnen duiden hebben wij een enquête opgesteld en verspreid onder inwoners van Hollands Kroon. Hieraan hebben 450 mensen deelgenomen. Dat is ruim drie maal zoveel als er deelnemers waren aan de door de gemeente georganiseerde dialoogsessies. We zijn echt overdonderd door het aantal reacties.”

11 kantjes aan opmerkingen
Wat ook opvalt is het grote aantal mensen dat een aanvullende opmerking heeft geplaatst. Maar liefst 11 kantjes aan meningen, adviezen en ideeën over hoe het gebied zich zou kunnen ontwikkelen heeft de enquête opgehaald. “Hierin zie je hoe erg de ontwikkeling leeft. De inwoners van de Wieringermeer, maar ook van de omliggende kernen, zijn en voelen zich niet gehoord in dit traject. Onze enquête heeft echt voorzien in een behoefte. De gemeente hoeft natuurlijk niet álles te overleggen met zijn inwoners. Maar de impact van een plan als gebiedsplan Wieringermeer is zo groot, dat kan je niet zonder inbreng van inwoners doen”.

De respondenten geven verder massaal aan dat ook de gestelde 750 hectare bestemd voor grootschalige ontwikkelen hen al veel te veel is. Een meerderheid wil zelfs helemaal geen Agri++ gebied. Men ziet het gebied het liefste als agrarisch, waarbij de agrarische ruimtebehoefte centraal moet staan.

Stop op bouw datacenters
In het geval van datacenters uiten de respondenten grote vraagtekens op het gebied van circulariteit, of een datacenter duurzaam in te passen is en de restwarmte benut kan worden. Een datacenter gebruikt ontzettend veel energie, een bedrijf als Microsoft gebruikt bijna 2% van alle stroom in Nederland, wat gelijk staat aan de hele RES-opgave in Noord-Holland. Deze stroomconsumptie wordt vervolgens omgezet in warmte, een hoeveelheid dat overeenkomst met het gasverbruik van 150.000 gezinnen.

Uit de RES vloeien tot 2030 vele maatregelen voort die de burgers gaan raken: zonnepanelen op land, windmolens op 200 meter afstand, warmtepompen en extra isolatie. Al deze inspanning staan in ons gebied dus gelijk aan het energieverbruik van 1 datareus als Microsoft. Een ander aspect is het benutten van restwarmte, een voordeel dat de komst van een datacenter zou kunnen bieden. Op dit moment maken de kassen op Agriport geen gebruik van de restwarmte van datacenters. Het is de vraag in hoeverre zij überhaupt nog behoefte hebben aan restwarmte van datacenters omdat zij hun warmtevraag al grotendeels duurzaam hebben ingevuld. Het advies wat LTO Noord formuleert naar aanleiding van deze resultaten is dan ook dat gemeente Hollands Kroon een stop zou moeten afkondigen op de bouw van datacenters, net zoals gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dat al eerder gedaan hebben. Onze gemeente kan vervolgens gedegen onderzoek doen naar hoeveel datacenters nog duurzaam in te passen zijn rondom Agriport.

Het volledige advies is te lezen via www.agrarischehoofdstad.nl

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button