Den Helder

VVD Den Helder wil uitstel lokale belastingen voor ondernemers

Den Helder – Het zijn bizarre tijden. Iedereen wordt geraakt door de maatregelen die zijn genomen om het Coronavirus te beteugelen. “Maar onze ondernemers worden ook economisch hard geraakt door deze noodzakelijke ingrepen”, aldus VVD-raadslid Rogier Bruin.

Landelijk zijn al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Zo kunnen ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. En wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Maar ook lokaal is het mogelijk om onze ondernemers een steun in de rug te geven. Bruin: “Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode doorkomen. Het zou enorm helpen als ondernemers ook uitstel van betaling van deze belastingen (kunnen) krijgen vanuit de gemeente zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit.”

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Veel ondernemers, denk met name ook aan de horecabedrijven, hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. De VVD gaat daarom morgen aan het College vragen of het mogelijk is om onze lokale ondernemers vanuit de gemeente uitstel te geven van betaling van deze lokale belastingen. Wij hopen dat het College hier snel een antwoord op kan geven.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button