Den HelderPolitiek

Defensie, provincie en gemeente Den Helder tekenen intentieovereenkomst Maritiem Cluster

Den Helder – Het ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij uitspreken een vervolg te willen geven aan de ontwikkelingen binnen het Maritiem Cluster.

Sinds begin 2020 verkennen de Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en het ministerie van Defensie samen de mogelijkheden om het havengebied inDen Helder, civiel en militair toekomstbestendig, duurzaam en economischrendabel te ontwikkelen. Vanuit het Rijk is via de Regiodeal geld beschikbaar gesteld om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Betrokken partijen investeren zelf ook. Het havengebied van Den Helder, waar deze samenwerking zich op richt, kent complexe opgaven op het gebied van milieu, bereikbaarheid en ruimte voor gewenste civiele en militaire functies. Daarnaast is er ook de noodzaak in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel.

Volgens de betrokkenen partijen zullen de investeringen in het Maritiem Cluster in de nabije toekomst hun vruchten gaan afwerpen. Met de ondertekening van de overeenkomst markeren de partijen het startpunt voor de volgende fase in de samenwerking op weg naar een Bestuursakkoord. Wethouder Kees Visser: “We zien het belang van goede samenwerking en zetten samen de schouders onder de ontwikkeling van het maritiem cluster. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de kansen rond de energietransitie volop te benutten. De verwachting is dat we eind van de zomer 2022 tot een bestuursakkoord komen.” De ondertekening door de staatssecretaris van Defensie vormt een bestuurlijke bekrachtiging die de inzet richting andere ministeries en uitvoerende rijksdiensten ondersteunt.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button