GR2022HK

Felix Meurders verleidt lijsttrekkers tot gedurfde uitspraken

Advertentie:

Wieringerwerf – Het allerlaatste debat voor de verkiezingen in Hollands Kroon ging soms hard tegen hard. Onder vermakelijke leiding van Felix Meurders werd in de Cultuurschuur voor een flink publiek gedebatteerd over onder andere woningbouw, datacenters, arbeidsmigranten en landbouwgrond. Deelnemende partijen zijn optimistisch over de verkiezingsuitslag: Als elke partij de zetels krijgt die zij zelf voorspelt telt de raad straks 36 stoelen.

Er zijn er maar 29 te verdelen, maargoed, je moet ambitieus zijn vindt Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon. Zijn partij hoopt met 7 zetels de grootste te worden. De coalitiepartijen VVD en CDA hopen op 5 of 6. Er kan in ieder geval geconcludeerd worden dat iedereen behalve Senioren Hollands Kroon hoopt te groeien. SHK zou ook tevreden zijn met het behouden van het huidige aantal zetels, dat zijn er zes. Bij de vorige verkiezingen kreeg de partij 7 zetels van de kiezers, maar Jeff Leever stapte vroegtijdig uit de fractie.

Burgemeester Rian van Dam gaf het openingswoord. Naast haar presentator Felix Meurders.

Oekraïne en het debat
Genoeg over voorspellingen, die zijn van weinig waarde. De kiezer bepaalt in drie dagen welke voorspelling mogen uitkomen en welke niet. Burgemeester Rian van Dam opende maandagavond het debat in de Cultuurschuur met een monoloog over het belang van de verkiezingen in het licht van de situatie in Oekraïne. Vooral stemmen dus, is haar devies. Daarna was er tijd om te spreken over de implicaties van die situatie voor de gemeente Hollands Kroon. Presentator Felix Meurders vroeg de burgemeester hoeveel vluchtelingen naar onze gemeente zouden komen. De voorspelling is nu zo’n 150, maar de situatie is veranderlijk.

Na de introductie door de burgemeester, die het hele debat met belangstelling bijwoonde, mochten alle lijsttrekkers zich eerst even voorstellen. Daarna zou er steeds één op één gedebatteerd worden. De stellingen waren zelf meegenomen door de partijen. In de zaal zat een flink publiek, maar een kleine rondvraag van Meurders wees uit dat het toch vooral om inwoners ging die reeds betrokken waren bij één van de partijen. Een aantal mensen gaf wel aan zich via het debat echt te willen oriënteren op hun stemkeuze. Over het algemeen kwam dit ook naar voren uit de interessante vragen die vooral deze zwevende kiezers wisten te stellen. Een enkeling liet op een andere manier van zich horen en er werd een aantal keer door het debat heen iets geroepen.

De eerste vraag kwam echter van Meurders zelf: Waarom zijn de kandidaten eigenlijk de politiek ingegaan? De antwoorden liepen uiteen: Eerlijke politiek en duurzaamheid zei Lilian Peters van GroenLinks. De kloof tussen de burger en de politiek zei Daan Pruimboom namens LADA & Anders. Jip Pankras van SHK wilde vooral mensen in de gemeente meer kansen bieden en Jan-Willem van der Klugt van het CDA is actief geworden omdat hij denkt dat de lokale politiek het verschil maakt. Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon wil zich vooral inzetten voor de transparantie van het bestuur en de kwaliteit van de wethouders. De VVD en de PvdA zeiden beiden te willen opkomen voor vrijheid en democratie, maar de partijen zijn niet hetzelfde volgens Sylvia Buczynski van laatsgenoemde partij. De PvdA is veel socialer. De VVD geeft dan weer meer ruimte voor economische ontwikkeling en vooruitgang, betoogde VVD leider Wim Groot.

Jan-Willem van der Klugt (CDA) debatteert tegen een digitale Maarten Versluis (D66).

D66 en CDA over landbouwgrond
Vanwege meerdere coronagevallen ontbreekt D66 uit dit rijtje. Lijsttrekker Maarten Versluis was enkel digitaal aanwezig, via een vooraf opgenomen video. Daarin stelde hij zichzelf voor aan de kiezer en vertelde hij waar D66 voor staat. Transparant bestuur, duurzaamheid, maar ook zuinig zijn met grond. Over dit laatste zou Versluis in debat gaan met CDA’er Van der Klugt, maar dat gaat lastig als je niet aanwezig bent. Even leek het erop dat Van der Klugt met zichzelf moest debatteren, maar presentator Meurders loste het creatief op. Uiteindelijk trok de CDA voorman de conclusie dat zijn partij veel overeenstemmingen heeft met D66 en dat hij hoopt dat die partij ook de economische waarde van de landbouwgrond in Hollands Kroon erkent.

Volgens D66 is dat het geval: In een video gaf Versluis aan vooral samen met het CDA te willen zorgen voor het in goede banen leiden van de landelijke besluitvorming over de agrarische sector. Ook had Versluis nog een video ingestuurd met daarin een vraag aan het CDA: Hoe kan het dat het CDA aangeeft trots te zijn op de betrouwbaarheid van het bestuur, terwijl het vertrouwen in het gemeentebestuur juist laag is. Volgens Van der Klugt is dit laatste zeker een zorg, maar zijn dit twee verschillende dingen: Betrouwbaarheid gaat vooral over het uitvoeren van de dingen die je belooft. Dat is volgens hem de afgelopen vier jaar gelukt.

Zonnepanelen?
GroenLinks en Onafhankelijk Hollands Kroon kregen het niet zo makkelijk als het CDA en D66. Zij moesten namelijk werkelijk tegen elkaar debatteren. Het hete hangijzer in hun gesprek ging ook over landbouwgrond: Volgens Lilian Peters van GroenLinks is het absoluut geen goede zet geweest om via een amendement aan te nemen dat agrariërs geen zonnepanelen mogen bouwen op hun eigen grond. Dat gaat in tegen alles waar Hollands Kroon voor staat, aldus Peters. Volgens Bügel is het een nuanceverschil. Zijn partij wil namelijk zonnepanelen op daken, maar niet op landbouwgrond. Het verbod voor agrariërs gaat om het algemeen belang: Het in stand houden van de voedselvoorziening. De energietransitie is echter ook in het algemeen belang, stelde Peters daarop. Volgens Bügel moeten we eerst maar eens de daken volzetten met zonnepanelen, voordat we kostbare landbouwgrond gaan gebruiken.

Daan Pruimboom van LADA & Anders neemt het op tegen Wim Groot van de VVD.

Het debat tussen Daan Pruimboom van LADA & Anders en Wim Groot van de VVD liep iets anders dan verwacht. Groot wilde het graag hebben over de mogelijkheden voor een motorcrossterrein in Hollands Kroon. Dorien Sijbenga, de nummer twee op de lijst van LADA & Anders, zou in eerste instantie komen debatteren maar werd vanwege corona vervangen door Daan Pruimboom. Sijbenga zet zit al jaren in tegen de komst van een motorcrossterrein en is zo zelfs in de politiek terecht gekomen. Pruimboom was echter minder afgeschrikt door het voorstel van de VVD om zo snel mogelijk een terrein te realiseren: Volgens hem is het onder de juiste omstandigheden en onder de juiste plek best een mogelijkheid. Dan moeten er wel strenge regels komen wat betreft geluidshinder.

Sylvia Buczynski (PvdA) en Jip Pankras (SHK) voerden het felste debat van de avond.

SHK en PvdA fel in debat
In het laatste debat, tussen PvdA en SHK, kwamen de nodige beschuldigingen voorbij. Jip Pankras van SHK wilde van Sylvia Buczynski wel eens weten wat haar partij de komende jaren gaat doen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Buczynski vond deze vraag, waarmee toch geïnsinueerd werd dat haar partij geen bijdrage levert aan de oplossing van het probleem, niet helemaal terecht. De PvdA heeft namelijk altijd vóór grootschalige initiatieven voor huisvesting gestemd en zal dat blijven doen. De enige uitzondering zijnde het Joods Werkdorp, vanwege de beladen geschiedenis van het gebouw. Het is volgens Buczynski juist de partij van Pankras die selectief omgaat met huisvestingsplannen.

Pankras was het daar natuurlijk niet mee eens en stelde juist dat SHK altijd helder is geweest in haar standpunt: Zij zijn vóór grootschalige huisvesting, maar tot een bepaalde grens. Initiatieven die dit overschrijden moeten terug naar de tekentafel. Beide partijen noemde verschillende concrete voorbeelden, maar de discussie moet volgens Buczynski ook in een breder perspectief worden geplaatst: Er is een grens aan de uitbreiding van de agrarische bedrijvigheid en de hoeveelheid arbeidsmigranten die je in een gemeente kunt huisvesten. Willen we nog wel zoveel groeien? Is dan de vraag. Daarnaast is volgens haar de wijze waarop gesproken wordt over arbeidsmigranten soms schandalig. Er is te weinig aandacht voor de mensen zelf.

Op verzoek van presentator Meurders schudde beiden lijsttrekkers elkaar na het laatste debat de hand. Het ging er fel aan toe, maar zowel Pankras als Buczynski kon er wel om lachen. Ze kunnen nog steeds prima door één deur, beaamden ze allebei.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button