Den Helder

Veiling Rob Scholte levert ruim zes ton op (update)

Advertentie:

Den Helder – De executieverkoop van de kunstcollectie van het Rob Scholte Museum heeft €614.467,66 opgebracht. De veilingopbrengst ligt daarmee ruim boven de in 2018 door de gemeente getaxeerde executiewaarde van €350.000,-. Volgens het college is de hele zaak rondom de ontruiming van het voormalig Postkantoor op de Middenweg 172-174 nu afgerond.

De openbare executieverkoop ging op 1 november 2022 van start. Via veilinghuis BVA auctions kon iedereen die het werk van Scholte wilde bezitten een bod uitbrengen op één of meerdere kunstwerken. Tot het laatste moment wilde Scholte de veiling tegenhouden. Een veiling waarbij de 8000 delen tellende collectie per individueel kunstwerk wordt verkocht zou volgens hem een enorme waardevernietiging betekenen. Als de collectie in zijn geheel zou worden aangeboden zou dat enkele miljoenen kunnen opbrengen, aldus Scholtes echtgenote Lijsje Snijder.

De gemeente had de kunstwerken laten taxeren en kwam uit op een bedrag van €350.000,-. In december 2022 oordeelde de rechter dat Scholte €420.000,- moest terugbetalen aan de gemeente. Dit zijn onder andere onbetaalde rekeningen, de kosten voor de ontruiming van zijn museum en de opslag van de kunstwerken. Ook had de kunstenaar nog een schuld bij zijn advocaten. De netto veilingopbrengst van alle veilingen bedraagt uiteindelijk ruim zes ton, significant meer dan de taxatiewaarde. Dit betreft de voorlopige netto veilingopbrengst: Kosten als BTW, courtage en opgeld zijn hierop al in mindering gebracht.

De veilingopbrengst komt ten goede aan de schuldeisers en wordt door de deurwaarder verdeeld. De wijze van verdeling is aan wettelijke regels gebonden. De komende periode zal de verdeling van de veilingopbrengst plaatsvinden. Het college zegt dat het deel van de opbrengst dat aan de gemeente wordt toebedeeld wordt gebruikt om de gemaakte ontruimingskosten en executiekosten in te lossen. Volgens het college is de zaak hiermee afgedaan: “Deze veiling vormde het sluitstuk van een intensief traject over de ontruiming van het voormalig Postkantoor op de Middenweg 172-174. Alle rechterlijke uitspraken over deze kwestie staan inmiddels in rechte vast. De termijn om cassatieberoep in te stellen, is ongebruikt verstreken.”

Is de kous echt afgedaan? (Update)
In een aanvullende verklaring laat het college weten dat de kwestie tussen de gemeente en Rob Scholte misschien toch niet volledig ten einde is. Volgens wethouder Michiel Wouters is de veilingsopbrengst nog steeds veel te laag om de volledige schuld af te lossen, die veel hoger is dan €420.000,-. Dat betekent dat er ook na de verdeling een rekening open blijft staan.

Het college zegt dat de gemeente die schuld kan vergeven, maar ook dat zij verder kan procederen. Wat de volgende stappen zullen zijn is nog niet besloten. De reden dat het college nog geen streep onder de kwestie zet is dat Scholte ook een claim zegt te hebben op de gemeente. Wanneer de gemeente haar claim laat vallen verzwakt dit de juridische positie. Wouters zegt dat de eerste prioriteit is om met de advocaat van Scholte in gesprek te gaan over de verdeling van de veilingopbrengst.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

4 reacties

    1. Sommige zaken blijven altijd roeren bij de geschiedenis van Den Helder. Zoals o.a. deze zaak.

  1. Meneer Scholte rent, wanneer hij ergens een stroompje ziet, er met een brede grijns op zijn gezicht op af en begint er dan vol energie tegenin te zwemmen. Ik vind het fascinerend om te zien. Je bewondert toch vaak wat je zelf absoluut niet voor elkaar zou krijgen. Ik denk ook niet dat hij persoonlijk ook maar enige last heeft van ´de stokslagen´ die ons bestuur (en vanzelfsprekend in haar kielzog de laffe meute aan immer en overal klaarstaande meelopers) hem heeft toegebracht om zo te trachten meneer Scholte weer enigszins in het gewenste maatschappelijke gareel te brengen.
    Maar of dat ook voor zijn familie en diegenen die zich in het verleden met hem solidair verklaarden geldt?

    1. @woisnk , kom eens van je rosé wolk af of ben je in de toverdrank gevallen met je maffe antwoorden elke keer

Wellicht ook interessant

Back to top button