Defensie

Bouw nieuwe onderzeeboten voorlopig gegund aan Naval

Advertentie:

Den Helder – Het Franse Naval bouwt de nieuwe onderzeeboten voor Defensie. Dat is het voorlopige gunningsbesluit na een zorgvuldig offertetraject. Namens het kabinet heeft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) vrijdag de winnende werf bekendgemaakt op de marinebasis in Den Helder.

Voorzien van de nieuwste systemen en technieken zijn de nieuwe onderzeeboten een waardige opvolger van de Walrusklasse. Van der Maat onthulde samen met de jongste matroos en de jongste officier van de Onderzeedienst de namen van de nieuwe onderzeeboten. Dat zijn Zijner Majesteits Orka, Zwaardvis, Barracuda en Tijgerhaai.

“Naval is erin geslaagd een gebalanceerd, veelzijdig en realistisch bod neer te leggen. De werf is gekomen tot een waardige opvolger van de Walrusklasse. Daarbij is een stevige rol weggelegd voor de Nederlandse industrie, een belangrijke eis bij deze gunning”, benadrukt Van der Maat. “Niet alleen bij het bouwen, maar ook bij de instandhouding. Dit besluit is dus niet alleen goed voor de marine en onze veiligheidsbelangen, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven en het opbouwen van onze kennispositie.”

Meer mogelijkheden
De vier nieuwe boten zijn een flinke verbetering. Niet alleen omdat het ontwerp nieuwer is, maar ook op een groot aantal andere aspecten. Zo vergroot de mogelijkheid om kruisvluchtwapens te lanceren de slagkracht aanzienlijk. Met de nieuwste sensoren en communicatiesystemen is de nieuwe klasse nog beter dan haar voorgangers uitgerust om inlichtingen te verzamelen, te analyseren en te delen. Inlichtingen kunnen bepalend zijn in iedere fase van een conflict en in vredestijd.

Door moderne batterijtechnologie hebben de nieuwe boten ook een grotere energiecapaciteit. Hierdoor kunnen de boten langer onder water blijven en opereren zonder te ‘snuiveren’; de batterijen opladen met de dieselmotoren. Daarmee zijn ze nog stiller en minder kwetsbaar voor vijandelijke detectie.

Beeld: Ministerie van Defensie.

Zeldzame klasse
De nieuwe onderzeeboten zijn net als de Walrusklasse wereldwijd inzetbaar voor verschillende soorten missies. Ook zijn de nieuwe boten net als hun voorgangers relatief klein, waardoor ze ook in ondiep water kunnen opereren.

Doordat de boten groter zijn dan onderzeeboten die zijn ontworpen voor operaties dicht bij hun thuisbasis kunnen ze ook langdurig en zelfstandig ver van huis opereren. Deze combinatie is zeldzaam en maakt dat de Nederlandse onderzeeboten hoog staan aangeschreven binnen de NAVO.

Voorlopig gunningsbesluit
De afgelopen maanden heeft Defensie de offertes beoordeeld. De uitkomst van de offertebeoordeling is een totaaloordeel en een voorlopige winnaar. Na behandeling van de offertebeoordeling in de Tweede Kamer wordt het leveringscontract getekend.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beoordeelde de voorstellen voor een industriële samenwerkingsovereenkomst (Industrial Cooperation Agreement, ICA). Die is bedoeld om de Nederlandse Technologische en Industriële Basis (NLDTIB), bestaande uit zo’n duizend bedrijven, te versterken. De winnende werf moet daaraan bijdragen. Belangrijk is dat er met de winnende werf overeenstemming moet zijn over de ICA. Dit is een voorwaarde voor de gunning. Ook zal een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Nederlandse overheid en Frankrijk worden gesloten. In de MoU staan onder andere afspraken over gebruiksrechten, informatiebeveiliging en kennisuitwisseling.

Veilig doorvaren
Met Naval wordt afgesproken dat zij de eerste twee nieuwe onderzeeboten binnen tien jaar na ondertekening van het leveringscontract oplevert.

Defensie heeft maatregelen getroffen zodat de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse veilig kunnen doorvaren tot midden jaren ‘30. Twee van de vier boten worden stapsgewijs uit de vaart genomen. Hierdoor blijven reservedelen beschikbaar voor de resterende boten, die met het ouder worden meer onderhoud nodig hebben.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button