Hollands KroonPolitiek

Raad geeft doorslag over logiesfuncties Moerbeek

Anna Paulowna – Of de huisvesting voor tijdelijke medewerkers op de Moerbeek 6 in ’t Veld definitief doorgaat, wordt besloten in de (digitale) raadsvergadering van 23 april. De vorige aanvragen voor een logiesfunctie zijn op basis van bezwaren, het bestemmingsplan en de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke werknemers geweigerd. Wel is een voorlopige voorziening getroffen.

Het college staat positief tegenover de huisvesting en heeft de raad gevraagd met spoed een besluit te nemen. De fractievoorzitters hebben in hun overleg besloten dit principeverzoek in de gemeenteraad van 23 april te behandelen. De eerste aanvraag voor het bouwen van logies accommodaties voor 40 tijdelijke medewerkers aan de Moerbeek 6 in ’t Veld werd in eerste instantie toegewezen, maar na bezwaren weer ingetrokken. Vervolgens is opnieuw een aanvraag ingediend.

De Stichting Agrarische beoordelingscommissie heeft in januari 2020 geoordeeld dat het plan niet past binnen de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon. Op het adres de Moerbeek 6 is geen agrarisch bedrijf gevestigd. De tijdelijke medewerkers die hier zijn ondergebracht, zijn werkzaam op agrarische bedrijven op de Moerbeek 10 en 38 in ’t Veld. De logiesfuncties op de Moerbeek 6 zouden hiermee een zelfstandige en dus geen ondergeschikte functie hebben en om die reden is de aanvraag afgewezen.

Nieuwe beleidsregels
“Het college wil meewerken aan de aanvraag, maar daar is een andere procedure voor nodig. De raad heeft bepaald dat zij er ook iets van willen vinden (de zogenaamde artikel 6 procedure). Daarom ligt er nu een principeverzoek dat aan de raad wordt voorgelegd. Helaas is het juridisch niet mogelijk om de aanvraag om te zetten en moet dus een nieuwe procedure worden gestart”, aldus een woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon.

De Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers is in oktober 2019 vastgesteld, met daarin onder meer artikel 6. Initiatieven waarover het college positief oordeelt, maar die niet passen binnen de beleidsregels, worden voorgelegd aan de raad. Het principeverzoek met betrekking tot logies voor tijdelijke medewerkers aan de Moerbeek 6 wordt op 23 april met voorrang behandeld. Een voorwaarde vanuit B&W is wel dat de vergunning voor de huisvesting van 40 tijdelijke medewerkers voor maximaal twintig jaar wordt verleend.

Participatie
Het college realiseert zich dat bij de bewoners van de Moerbeek weerstand leeft tegen de huisvesting van de tijdelijke medewerkers. “Wij stellen om die reden voor om samen met Wit Flowerbulbs (aanvrager) in te zetten op participatie met de omgeving. Dit zal in elk geval bestaan uit het proactief informeren van de omgeving met betrekking tot de uitkomst van dit principeverzoek en het vervolgtraject, zijnde een uitgebreide omgevingsvergunning.”

Normaal gesproken zou het informeren van omwonenden plaatsvinden op een informatiebijeenkomst. In verband met de coronacrisis is een dergelijke bijeenkomst geen optie. “Daarom doen we dit schriftelijk met een huis aan huis informatiedocument”, aldus B&W.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button