Den Helder

Droom burgerinitiatief ONS Dorp stap verder

Julianadorp – Stichting (Ontspanning, Natuur & Sport) ONS, Woningstichting Den Helder, ’s Heeren Loo en de gemeente Den Helder sluiten een intentieovereenkomst om samen de ontwikkeling Julianadorp-Oost te verkennen. Na het participatietraject over de Omgevingsvisie Julianadorp en het gezamenlijk uitschrijven van de opdracht voor Julianadorp, met het oog op de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, zetten de vier partijen een volgende stap. Dat doen zij door samen de haalbaarheid van een aantal ontwikkelingen in Julianadorp te onderzoeken.

Hiertoe is eerder dit jaar een intentieovereenkomst ondertekend en is het haalbaarheidsonderzoek gestart. Inzet is om te komen tot een gebiedsontwikkeling, waarbinnen de droom van het initiatief ONS Dorp, een multifunctioneel terrein voor ontspanning, natuur en sport, en nieuwe woongebieden een plek moeten krijgen in een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving.

In de jaren 2018 en 2019 is de omgevingsvisie voor Julianadorp met uitgebreide deelname van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen tot stand gekomen en in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvisie is een toekomstvisie, waarin staat beschreven op welke wijze Julianadorp zich in de toekomst verder kan ontwikkelen.

Initiatief ONS Dorp
Een van de belangrijkste initiatieven voor de toekomst van Julianadorp is het initiatief ONS Dorp. Het initiatief ONS Dorp is een burgerinitiatief dat voortkomt uit een groot aantal sportverenigingen, evenementen en maatschappelijke initiatieven in Julianadorp. Via de motie “Julianadorp”, op 6 november 2019 aangenomen door de gemeenteraad, werd het college van Den Helder opgeroepen om het initiatief ONS Dorp verder te faciliteren en op haalbaarheid te onderzoeken. Ook werden in de motie kansen genoemd om zaken te koppelen, bijvoorbeeld wat betreft de woningbouwopgave in Julianadorp, eventueel vrijkomende locaties en de huidige beheer- en onderhoudskosten van de sportparken.

Om de Omgevingsvisie Julianadorp verder uit te werken is Julianadorp aangedragen én geselecteerd voor deelname aan de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, uitgeschreven door het Atelier Rijksbouwmeester. De opdracht voor Julianadorp is uitgeschreven door een coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heeren Loo, de gemeente Den Helder en Stichting ONS, als vertegenwoordiger van de deelnemende partijen in het initiatief ONS Dorp. Als basis voor de ontwerpopdracht zijn de Omgevingsvisie Julianadorp en de Motie Julianadorp genomen.

Vorig jaar stelden drie (samengestelde) ontwerpteams een ontwerp voor Julianadorp op. De grotendeels lokale jury, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, koos het ontwerp van Fabrications/Mandaworks tot winnaar. Uit het winnende ontwerp bleek dat in Julianadorp-Oost de beste kansen liggen om tot de gewenste ontwikkelingen te komen. Afgelopen februari ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van het initiatief ONS Dorp en een mogelijke gebiedsontwikkeling in Julianadorp-Oost te onderzoeken.

Eindrapport
Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is een eindrapport, dat in het najaar van 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om hen te vragen een besluit te nemen over de eventuele realisatie van het initiatief ONS en de gebiedsontwikkeling.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. en zo heeft de EU weer een bedrijfstak de nek omgedraaid….
    hoeveel moet er nog naar de klote geholpen worden voordat we een Nexit krijgen?

    1. op een of andere manier onder het verkeerde stukje terecht gekomen, sorry

Back to top button
%d bloggers liken dit: