Hollands KroonPolitiek

Geen steun voor motie over zelfbewoningsplicht in Hollands Kroon

Hollands Kroon – De raad ziet vooralsnog niets in een motie van de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in Hollands Kroon. De motie zou betekenen dat kopers van nieuwbouwwoningen verplicht zijn om ook daadwerkelijk in het huis te gaan wonen. Het huis verhuren of leeg laten staan om met winst te verkopen mag dan niet meer.

Volgens Sylvia Buczynski van de PvdA is het een veelvoorkomend probleem dat woningen worden onderverhuurd of doorverkocht door investeerders. De behoefte aan nieuwe woningen is groot en door de invloed van deze investeerders wordt het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. “Er ontstaan onevenredig hoge huren en woningen worden met hoge winst doorverkocht”, aldus Buczynski. Ook zouden beleggers geen affiniteit hebben met de regio en de woningen in hun bezit van een afstand beheren. Al met al een ongewenste situatie.

Om dit tegen te gaan stelt de PvdA samen met de ChristenUnie en GroenLinks nu voor om beleggers te weren van nieuwbouw in Hollands Kroon. Nieuwbouwwoningen zouden alleen nog bewoond mogen worden door de eigenaar zelf, onderverhuur is dan niet meer mogelijk. De rest van de raad ziet echter niet veel in het voorstel. Zo stelt Sjaak Vriend van het CDA dat het accepteren van deze motie voor nu veel te ver gaat. Er loopt ook al een landelijk onderzoek naar zelfbewoningsplicht en deze resultaten moeten worden afgewacht. Maarten Versluis van D66 is het hier mee eens en stelt tevens dat niet bekend is wat de impact is van een dergelijke maatregel. Versluis, maar ook VVD fractievoorzitter Erik Annaert stellen daarnaast dat de beschreven problematiek niet aanwezig lijkt te zijn in Hollands Kroon maar eerder in de grote steden. Buczynski is het hier niet mee eens en brengt in dat het ook niet gewenst kan zijn om het dan wel een probleem te laten worden en dat actieve preventie noodzakelijk is.

Wethouder Theo Groot is het eens met de kritische raadsleden. “De motie zoals hij er nu ligt is te dwingend”, aldus de portefeuillehouder. Er moet volgens Groot eerst worden onderzocht wat de implicaties zijn van een dergelijke motie. Hiervoor kan ook gekeken worden naar andere gemeenten waar een dergelijke plicht al bestaat. Dat zijn er inmiddels 18 waaronder het nabijgelegen Langedijk. Landelijk is er veel te doen over de juridische haalbaarheid van een woonplicht en het is goed om conclusies hierover af te wachten vindt ook de wethouder. De motie werd na de inspraak van de wethouder en de verschillende raadsleden uiteindelijk niet ingediend door de initatiefnemers, wel waren zij blij dat het college aangaf de mogelijkheden voor een zelfbewoningsplicht te zullen onderzoeken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button