Hollands KroonPolitiek

Inwonerspeiling toont verdere afname vertrouwen

Adverentie

Hollands Kroon – De resultaten van de inwonerspeiling in Hollands Kroon in zijn binnen: Slechts 16% van de inwoners geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur en de gemeente scoort op alle beoordelingen wat betreft haar inspanningen voor de inwoners lager dan het landelijk gemiddelde. Toch geeft burgemeester Rian van Dam aan trots te zijn op de resultaten.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research, is een steekproef gedaan onder de inwoners van Hollands Kroon. Daarvoor zijn willekeurig 3.600 inwoners aangeschreven om de inwonerspeiling in te vullen. Op deze uitnodiging hebben 725 inwoners gereageerd. Er heeft ook een onderzoek onder de ondernemers uit de gemeente plaatsgevonden. Van de 5.242 ondernemers hebben er 255 meegedaan aan het onderzoek. Daarmee zijn de resultaten van het onderzoek betrouwbaar en representatief, maar de opkomst raakt wel een kritische ondergrens. Het is daarom mogelijk dat dit de laatste keer was dat het onderzoek op deze wijze heeft plaatsgevonden. De VNG is bezig om een alternatief te ontwikkelen.

Ondernemers
Vergeleken met het onderzoek uit 2020 is er een verbetering zien als het gaat om het vestigingsklimaat voor ondernemers. De ervaren bereikbaarheid met het openbaar vervoer is flink gestegen: Van een 4,8 naar een 5,9. De parkeermogelijkheden zijn dan wel weer iets gedaald: Van een 7,4 naar een 7,2. De ondernemers geven daarnaast aan dat de professionaliteit, de dienstverlening, het afhandelen van vergunningen en de samenwerking is verbeterd. Alleen op haar inspanningen om regelgeving te versimpelen krijgt Hollands Kroon nog een onvoldoende (5,4).

Voldoende, maar lager dan gemiddeld
Van de inwoners krijgt de dienstverlening van de gemeente een voldoende. Het laagste cijfer, een 5,6, krijgt de gemeente voor het betrekken van inwoners en organisaties bij het beleid. De gemeente scoort goed op het gebied van veiligheid en sociale cohesie. De meeste mensen wonen prettig. Over het onderhoud van de openbare ruimte zijn inwoners van Hollands Kroon minder positief: Slechts 30% vindt dat perken en plantsoenen goed onderhouden zijn en slechts 41% vindt dat straten, paden en trottoirs goed begaanbaar zijn. Die percentages zijn vergelijkbaar met de cijfers uit 2020, maar een stuk lager dan het landelijk gemiddelde (respectievelijk 59% en 69%). Dat geldt ook voor hoe schoon de buurten zijn en de tevredenheid over voorzieningen.

Dalend vertrouwen
Dat niet alleen, ook de tevredenheid over het bestuur en de communicatie van de gemeente is lager dan het landelijk gemiddelde. Slechts één op de zes inwoners, of 16%, geeft aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. In het gebied Wieringerwerf, Middenmeer, Den Oever, Kreileroord is dat zelfs 11%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 30% en in Hollands Kroon was het in 2020 nog 17%. Maar liefst 39% van de inwoners heeft weinig- of geen vertrouwen (32% in 2020), de rest is neutraal. Verder behaalt Hollands Kroon landelijk gezien de allerlaagste score aangaande de vragen of zij doet wat ze zegt, voldoende toezicht houdt op het naleven van regels en zich flexibel opstelt als dat nodig is (respectievelijk 15%, 16% en 17%).

In een reactie van de gemeente op haar eigen website wordt niet gerefereerd aan deze uitkomsten van het inwonersonderzoek. Burgemeester Rian van Dam laat wel weten blij te zijn met de scores voor dienstverlening en communicatie, die zijn iets hoger dan twee jaar geleden, maar zoals gezegd nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde. Ook wordt in het nieuwsbericht aandacht besteed aan het feit dat de inwoners aangeven dat zij prettig wonen en dat de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is toegenomen. De gemeente zegt de peiling te gebruiken om dingen aan te pakken: “Er is op punten verbetering nodig. Hier gaan we mee aan de slag”, aldus Van Dam.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button