Politiek

Burgemeester Jan de Boer treft maatregelen voor geheime stemmingen in de raad

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder moet op 22 april voor de tweede keer ‘voor’ of ‘tegen’ Remco Duijnker als nieuwe wethouder stemmen. Burgemeester Jan de Boer heeft – als voorzitter van de raad – maatregelen getroffen om de anonimiteit van raadsleden tijdens dit soort stemmingen (beter) te waarborgen. Zo wordt een stemhokje geplaatst in de raadzaal en is het niet toegestaan foto’s te maken van de uitgebrachte stemmen.

In de Gemeentewet is bepaald dat stemmingen over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geheim en zonder last zijn. Deze stemmingen gebeuren via een stembrief en niet digitaal of via handopsteking. De achterliggende gedachte van deze wettelijke bepaling is dat de anonimiteit van de stemmers moet zijn gewaarborgd en dat het dus onmogelijk moet zijn om na te gaan wie voor of wie tegen heeft gestemd. Volgens de burgemeester is dat wettelijke uitgangspunt in de Helderse gemeenteraad momenteel onvoldoende gewaarborgd. Hij stuurde daarover een mail naar alle raadsleden.

“Het is niet onmogelijk om te kijken hoe de personen naast je stemmen. Ook zitten sommige raadsleden op posities waarop anderen (toeschouwers, wethouders, griffie, bodes) mogelijk zicht hebben. Het gaat hierbij ook niet per se om de exacte inhoud van de uitgebrachte stem, maar zo kan bijvoorbeeld ook worden waargenomen of iemand een vakje aankruist óf een tegenkandidaat invult. Tenslotte kan het geavanceerde camerasysteem in de raadzaal ook een rol spelen bij het zien van de handelingen van de raadsleden. Dit alles vind ik ongewenst en daarom heb ik ervoor gekozen de wijze van schriftelijk stemmen, dus in die gevallen waarin over benoemingen niet bij acclamatie wordt besloten, vanaf heden te wijzigen”, aldus de burgemeester.

Maatregelen
Op verzoek van de burgemeester wordt in de raadzaal een stemhokje geplaatst op een positie waar meekijken door derden absoluut onmogelijk is. Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 april wordt daar dus voor het eerst gebruik van gemaakt. Ieder raadslid wordt dan naar voren geroepen op basis van de bepaalde stemvolgorde, krijgt een stembrief uitgereikt, vult de brief in het stemhokje in en deponeert deze vervolgens in de stembus.

Daarnaast verbiedt De Boer de raadsleden voortaan een foto te maken van hun uitgebrachte, geheime stem. “Hiermee kun je namelijk ook de stemming beïnvloeden, mede omdat niet iedereen gelijktijdig stemt, maar volgtijdelijk. De eerste stemmers kunnen dan de latere stemmers beïnvloeden. Bovendien ben ik van mening dat met het beperkte aantal stemmers in de gemeenteraad de anonimiteit van de stemmers onvoldoende is gewaarborgd bij het maken van beeldopnames. Als bijvoorbeeld 30 raadsleden een foto zouden maken en deze delen, dan ligt daarmee de stem van raadslid nummer 31 ook ‘op straat’.”

De laatste geheime stemming in de Helderse gemeenteraad vond plaats op 2 april. Dat was de benoeming van Remco Duijnker. Die mislukte, omdat hij onvoldoende stemmen in zijn voordeel kreeg. Zijn fractie Beter voor Den Helder draagt hem de volgende raadsvergadering opnieuw voor. De vorige keer heeft een aantal raadsleden een foto gemaakt van hun stem, als bewijs ‘voor’ Duijnker te hebben gestemd. Bij zijn herkansing is dat dus niet meer toegestaan.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

3 reacties

 1. Het is allemaal leuk wat de voorzitter van de gemeenteraad (Burgermeester) allemaal verzint. Maar er is geen eerlijke stemming meer mogelijk bij de mogelijke aanstelling van Wethouder Duijnker.

  Om te beginnen komen de stemhokjes er na een incident tussen raadsleden van de coalitie. De een had van de ander gezien dat de ander niet had voorgestemd op Wethouder Duijnker.

  Daarnaast heeft Carlo Assorgia, fractievoorzitter van Beter voor Den Helder in het openbaar de politieke druk opgevoerd richting 3 raadsleden. De Raadsleden Bruin (VVD), de Leeuw (PvdA) en van de Born (PVV) waren afwezig.

  Carlo Assorgia heeft in het openbaar, en opgetekend door dit medium een aantal uitspraken gedaan; “Bovendien hebben we geen kadaverdiscipline. In principe is de afspraak dat je als coalitiepartner mag afwijken van het coalitieakkoord, mits het voorstel het haalt.”

  Ook heeft hij gezegd: “Raadsleden die tegen stemmen zeggen geen nee tegen Remco, maar tegen mij en de partijvoorzitter.” & “Ik zeg niet gelijk ‘dan trek ik de stekker er uit’, maar het kan grote gevolgen hebben, dat is het verhaal.”

  Ook een relatief onschuldig lijkende opmerking, waar slechts de strekking op dit medium is gepresenteerd geeft onrechtmatige politieke druk. Dit gaat om het antwoord wat op 08 apr 2024 – 14:57 is gepubliceerd, en eerder mondeling is uitgesproken op de radio;

  Assorgia gaat ervan uit dat de drie raadsleden die bij de benoeming van Duijnker afwezig waren (PvdA’er Jan de Leeuw, VVD’er Rogier Bruin en PVV’er Vincent van den Born) voor Duijnker zouden stemmen. “Nu was niet iedereen aanwezig, dus zo’n slippertje kan gebeuren”, vertelde Assorgia kalmpjes…

  Nogmaals de stemming over kandidaat Wethouder Duijnker kan niet meer plaatsvinden. Er is een schending geweest van artikel 67 lid 3 van de grondwet. Waarin staat dat er zonder last door de raadsleden mag worden gestemd.

  Bij de eerste stemming is er dus door een coalitie raadslid gezien, dat een ander coalitie raadslid tegen stemde. En durft deze persoon nogmaals tegen te stemmen?

  En dan de geciteerde opmerkingen van de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder.. Waar hij in het openbaar, onrechtmatig de druk opvoert richting drie raadsleden.

  Als Duijnker aankomende maandag Wethouder wordt, heeft hij de schijn van een onrechtmatige aanstelling achter zijn naam staan. Dit moet je gewoonweg niet willen..

  De voorzitter van de gemeenteraad komt met een schijnbeweging, om het te doen lijken dat de stemming eerlijk zal verlopen.. Terwijl hij dondersgoed weet, dat een eerlijke stemming bij deze stemming er nooit meer inzit..

  Dezelfde voorzitter weet ook, dat hij stemselfies niet kan verbieden… Daar gaat hij niet over maar de gemeenteraad in zijn geheel. Hij kan hoogstens vragen de selfies voor de uitslag te delen.. Net als het mondeling zeggen wat je hebt gestemd. Want alleen dan beïnvloed het de stemming…

  Na de stemming is iedereen vrij over zijn of haar stem te praten.. En dat kan geen Burgermeester (voorzitter van de Raad) tegenhouden…

Wellicht ook interessant

Back to top button