Hollands Kroon

Handhavingsverzoek rond opvang asielzoekers hotel Van der Valk

Advertentie:

Wieringerwerf – Inwoner Vincent van Loon heeft bij de gemeente Hollands Kroon een handhavingsverzoek gedaan vanwege de voorgenomen opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel Wieringermeer. Een opmerkelijk verzoek, omdat er momenteel nog geen overtreding plaatsvindt waartegen gehandhaafd kan worden. Van Loon onderbouwt zijn verzoek met een aantal argumenten zoals verwachte overlast, toenemende verkeersdruk en lokale sportende en schoolgaande jeugd die zich in zijn ogen niet langer veilig rond het hotel kan bewegen.

Hij baseert zich echter ook op het bestemmingsplan, dat de functie horeca zou hebben. Daar heeft hij op zich een redelijk goed punt te pakken, want als we de jurisprudentie er op naslaan dan zien we bij de Raad van State een gerechtelijke uitspraak van 14 maart 2018 over een soortgelijke situatie in Noordoostpolder, waar de rechter de in beroep gaande bezwaarmaker in het gelijk stelde, omdat de logiesfunctie van een hotel onvoldoende onderbouwd was voor langdurig verblijf.

Voorbarig
Op zich dus niet zo vreemd gedacht, ware het niet dat de situatie zich nog niet voordoet. Immers artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), stelt dat er zonder overtreding geen handhaving kan zijn. Nu is het technisch echter ook mogelijk om een zogenaamd preventief handhavingsverzoek te doen, maar dat moet dan gaan over een dreigende overtreding met een zekere impact (bijvoorbeeld een ernstig milieudelict). De bevoegdheid om preventief te handhaven door middel van een preventieve last onder dwangsom of bestuursdwang staat uitgebreid beschreven in artikel 5:7 Awb. Van Loon beroept zich naast de horecafunctie, waarvan hij meent dat dit niet voor de opvang van asielzoekers bedoeld kan zijn, tevens op de nabijheid van de A7, waardoor de geluids,- en luchtkwaliteitsnormen worden overschreden voor de tijdelijke bewoners van het hotel. Dit lijkt een minder sterk argument, omdat het hier niet gaat om permanente bewoning.

Het college dient over het handhavingsverzoek binnen zes weken te besluiten en de indiener hierover te beantwoorden.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button