Hollands KroonPolitiek

Aanvraag extra krediet brede scholen

Advertentie:

Anna Paulowna – In de raadsvergadering van 28 mei van Hollands Kroon wordt een voorstel van B&W behandeld om aanvullende kredieten toe te kennen voor de bouw van twee brede scholen in Hippolytushoef en Slootdorp. Voor de brede school in Hippolytushoef is een aanvullend krediet nodig van twee miljoen, terwijl de extra financiële aanvraag voor de bouw van de brede school in Slootdorp € 750.000,- bedraagt.

De nieuwbouw voor zowel Hippolytushoef als voor Slootdorp zou naar verwachting in het schooljaar 2017/ 2018 in gebruik worden genomen, maar bij beide projecten is vertraging ontstaan. Voor Slootdorp is vertraging ontstaan doordat provinciale toestemming op zich liet wachten voor de gekozen locatie. Ook hier heeft ecologisch onderzoek en de stikstofproblematiek extra vertraging opgeleverd.

In Hippolytushoef vanwege de keuze voor de locatie. Begin 2017 had de gemeenteraad ingestemd met de definitieve locatiekeuze aan de Elft 53 in Hippolytushoef, maar uit het ecologisch onderzoek van eind 2018 bleek dat beschermde diersoorten aanwezig waren op deze locatie. De maatregelen die hiervoor getroffen moesten worden, hebben tot verdere vertraging geleid.

Oplevering
De eerder verkregen kredieten zijn tot en met 2019 geïndexeerd, waarmee voor Hippolytushoef € 6.506.228,- en voor Slootdorp € 3.558.623,- is opgenomen in de begroting. Voor beide locaties is het vergunningstraject en de aanbestedingsprocedure afgerond, waarmee de investering voor de nieuwbouw in zowel Hippolytushoef als Slootdorp niet toereikend (meer) zijn om de bouw van beide scholen in 2020/2021 te realiseren.

Momenteel is sprake van een overspannen bouwmarkt met forse prijsstijgingen van de bouwkosten. Daarnaast zijn met ingang van 1 januari 2021 de eisen voor energieneutrale gebouwen van kracht. Als de landelijke normering onderwijshuisvesting zich niet aan deze ontwikkelingen aanpast, wordt verwacht dat in de toekomst mogelijk extra financiering van de gemeente nodig is om de huisvesting van onderwijs te kunnen bekostigen.

Na toekenning van het aanvullend krediet kan, onder voorbehoud van beroep- en bezwaarprocedures, in het derde kwartaal van 2020 gestart worden met de bouwwerkzaamheden, waarna de oplevering van beide scholen in het schooljaar 2021-2022 plaatsvindt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button