Den HelderPolitiek

Dagbesteding WMO-cliënten zoveel mogelijk maatwerk

Den Helder – De fractie van de PVDA heeft meerdere vragen over dagbesteding in samenhang met corona voorgelegd aan B&W. Het college meldt dat voor 340 inwoners die in aanmerking komen voor dagbesteding in overleg passende zorg wordt geboden. Vanwege het coronavirus zijn de acht dagbestedingslocaties momenteel gesloten voor de opvang.

De organisaties houden contact met hun cliënten door hen regelmatig te bellen, te skypen en bieden hen alternatieve vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld zorg thuis, maaltijdbezorging of een online aanbod met creatieve workshops. In overleg met cliënten en hun netwerk wordt momenteel passende zorg geboden. De zorgaanbieders informeren de gemeente regelmatig. “Wij onderhouden contact om na te gaan op welke alternatieve manier de zorgaanbieders de diensten kunnen leveren en wat daarvoor nodig is”, aldus het college in antwoord op de vragen van de PVDA.

Zorg continueren
Het uitgangspunt bij deze alternatieve vorm van dagbesteding is de zorg te continueren en de cliënt die ondersteuning te bieden die het meest passend is bij de thuissituatie. Indien mogelijk, kan de reguliere dagbesteding doorgaan, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van het RIVM.

“We constateren dat dit in enkele gevallen mogelijk is. Zo heeft Reakt de inloop opengesteld voor dak- en thuislozen die overdag nergens terecht kunnen. Van belang is dat wordt uitgegaan van de situatie van de cliënt en zijn netwerk. We laten het aan de deskundigheid van de zorgaanbieder over welk alternatief ze bieden voor de cliënten. Dit is maatwerk per cliënt”, aldus B&W.

Op dit moment is het niet noodzakelijk dat nieuwe toewijzingen worden aangevraagd door de aanbieder of worden verstuurd door de gemeente. “Samen met de regiogemeenten onderzoeken we hoe moet worden omgegaan met het aanpassen van dagbesteding en het ondersteunen van de zorgaanbieders bij het ontwikkelen van alternatieven. Met de zorgaanbieders maken wij afspraken over de financieel administratieve afhandeling.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button