Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon Kort Nieuws

Anna Paulowna – Het college van B&W heeft besloten om mevrouw C. Dubois met ingang van 1 april 2020 te benoemen als lid van de cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon voor een periode van vier jaar. 

De cliëntenraad heeft als doel het college te adviseren op beleidsstukken in het kader van de Participatiewet en het minimabeleid. Daarnaast brengt de raad ook ongevraagd adviezen uit over knelpunten binnen het sociaal domein. De cliëntenraad heeft een belangrijke signaleringsfunctie binnen de gemeente. Mevrouw Dubois heeft de vergadering van 7 april 2020 bijgewoond, waarna de cliëntenraad  een schriftelijk verzoek tot benoeming heeft ingediend. Dit verzoek is nu ingewilligd door het college van B&W.

Verder kort nieuws

  • Op het perceel aan de Zandvaart 7 in Breezand is een woning met garage aanwezig met aan de voor- en achterzijde een gazon. De woning is geschakeld met een groot pand waarin tegenwoordig het museum “Oud Anna Paulowna” is gevestigd. In het verleden waren deze opstallen in gebruik als school en werd de woning door het hoofd van de school gebruikt als dienstwoning. Door de maatschappelijke bestemming van de woning te wijzigen naar een woonbestemming is het voor de huidige bewoners en potentiële kopers mogelijk om woonachtig te zijn. De bestemming wordt gewijzigd, zo laat het college van B&W weten.
  • Op het perceel aan Schelpenbolweg 16 in Slootdorp is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig met een bedrijfswoning en diverse bedrijfsgebouwen. De agrarische bedrijfsvoering is beëindigd en de huidige eigenaren hebben het voornemen om de bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’, zodat zij de bestaande bedrijfswoning in gebruik kunnen nemen als particuliere woning met een aan huis verbonden bedrijf. Het bedrijf genaamd PolderHoogte is een advies- en trainingsbedrijf wat zich richt op uiteenlopende thema’s en verschillende professionals. De bedrijfsactiviteiten zijn ondergeschikt aan de woonfunctie. Voor het bedrijf worden de aanduidingen ‘educatie en voorlichting’, ‘commerciële dienstverlening’ en ‘extensieve agrarische dagrecreatie’ toegevoegd aan de bestemming.
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button