Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon wil vanaf 2023 resultaatgericht indiceren

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon zal, als het aan het huidige college ligt, vanaf 2023 starten met resultaatgericht indiceren binnen de huishoudelijke hulp. Inwoners die ondersteuning nodig hebben krijgen dan niet meer een vast aantal uren hulp, maar slechts garanties over het resultaat. Bijvoorbeeld dat de keuken of de badkamer schoon wordt gemaakt. Volgens de gemeente zorgt het ervoor dat inwoners die de hulp het hardste nodig hebben deze ook krijgen. De juridische grondslag is momenteel nog discutabel.

Zo zijn er meerdere rechterlijke uitspraken geweest waarmee gemeenten zijn teruggefloten. Een indicering op basis van het resultaat zou te weinig duidelijkheid bieden voor de ontvanger van de huishoudelijke hulp. Ook kan het voor rechtsonzekerheid zorgen. Daarnaast zijn veel mensen bang dat het resultaatgericht indiceren wordt gebruikt als middel om flink te besparen op de WMO: Waar de hulp eerst verbonden was aan een vast aantal uren komt er nu een relatief subjectieve maatstaf voor terug.

Normenkader
Want wanneer is een badkamer precies schoon? Dat oordeel is straks toch echt aan de zorgaanbieder. Om de juridische bezwaren tegen deze onzekerheid te weerleggen worden wel enige concrete afspraken gemaakt. Zo kan er tussen de cliënt en de zorgaanbieder worden vastgelegd dat er bijvoorbeeld minstens één keer per week gestofzuigd wordt. Dit wordt allemaal vastgelegd in een activiteitenplan. Daarin wordt gewerkt volgens het normenkader van Bureau HHM, waarover de rechter heeft geoordeeld dat deze deugdelijk is. In het normenkader is vastgelegd hoe lang huishoudelijke werkzaamheden gemiddeld duren, waardoor objectief kan worden vastgesteld of een resultaatgerichte indicering realistisch is.

GroenLinks Hollands Kroon stelde in juni vorig jaar al vragen aan het college over resultaatgericht indiceren. In februari 2021 nam de raad namelijk al een voorstel over het budgetplafond binnen de WMO aan waarin werd voorgesorteerd op een wijziging van de indiceringsmethode. De partij vroeg zich af of het resultaatgericht indiceren niet tegen de wet is, gezien de verschillende rechterlijke uitspraken die in het nadeel van de methodiek besloten. Ook toen gaf het college aan dat dit door het maken van duidelijke afspraken niet vanzelfsprekend het geval is. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de afgelopen jaren vaker aangegeven positief te kijken naar resultaatgericht indiceren. Een wetsvoorstel zou in de maak zijn.

Nieuw beleid
De voorgenomen beleidswijziging zou medio 2021 al aan de raad worden gepresenteerd, maar dit is inmiddels twee keer uitgesteld. Nu is er meer duidelijk over het tijdspad: Vóór september 2022 komt er een voorstel naar de raad. Wanneer deze in meerderheid instemt met het voorstel kan het nieuwe beleid op 1 januari 2023 ingaan. Er volgt een overgangsfase van zes maanden waarin alle cliënten met huishoudelijke hulp een herindicatie krijgen. Alle nieuwe aanvragen worden vanaf 1 januari 2023 meteen resultaatgericht geïndiceerd. Volgens de berekeningen van de gemeente kan er door het resultaatgericht indiceren op termijn jaarlijks ruim een half miljoen euro worden bespaard.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button