Cultuur/Natuur

Texelse Grote Sterns geteld met drones en camerabewaking

Advertentie:

Texel – Vanuit de lucht en met op afstand bedienbare camera’s worden de grote sterns op Texel gemonitord. Dit is een gevolg van de rampzalige vogelgriepuitbraak in 2022, waarbij vele duizenden vogels stierven. De uitbraak zorgde voor een afname van de populatie in West-Europa. Om het herstel van deze kustbroedvogels te volgen, heeft Staatsbosbeheer drone-vluchten uitgevoerd en de kolonie onder camerabewaking gezet. Zo wordt gecontroleerd of de vogels gezond blijven, kunnen ringen worden afgelezen en kan verstoring door recreatie worden vastgelegd.

In de eerste week van juni en de laatste week van mei zijn drone-vluchten uitgevoerd om een nauwkeurig beeld te krijgen van de actuele aantallen broedende grote sterns op Texel. Vanuit de lucht kan snel en met minimale verstoring een beeld verkregen worden van het aantal broedvogels. In het gebied Utopia, beheerd door Natuurmonumenten, telde SOVON 2932 exemplaren. Op de Prins Hendrikzanddijk telde Bureau Waardenburg Ecology 2256 broedende vogels. Dit brengt het totaal aantal broedende vogels op Texel op 5188.

Drones worden regelmatig ingezet door onderzoekers en boswachters voor monitoringsactiviteiten. Op Texel worden bijvoorbeeld lepelaars geteld en in de Slufter worden met warmtebeeldcamera’s eidereendennesten opgespoord. De sterns op de Prins Hendrikzanddijk zijn geteld met behulp van een getraind Artificial Intelligence model, dat zowel soorten kan herkennen als gedrag kan onderscheiden. Hierdoor kon nauwkeurig bepaald worden hoeveel grote sterns aan het broeden waren en welke vogels zich rondom de kolonie bevonden. Ook werd gecontroleerd op dode vogels in de kolonie en werden nesten van andere soorten geteld.

Camerabewaking
Net als in 2023 heeft Staatsbosbeheer weer een camera geplaatst in de kolonie grote sterns op de Prins Hendrikzanddijk. Hiermee kan gevolgd worden of de vogels gezond blijven en of vogelgriep niet opnieuw uitbreekt. Met de op afstand bestuurbare camera kunnen bovendien kleurringen afgelezen en verstoringen geregistreerd worden. De bedieningsknoppen zijn toegankelijk voor onderzoek en beheer, maar het publiek kan ook meekijken. De livestream is nu te bekijken op Vogelinformatiecentrum.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button