Den HelderPolitiek

Helderse raad terug van zomerreces

Advertentie:

Den Helder – De Helderse gemeenteraad komt woensdag 21 juli terug van vakantie voor een extra vergadering. Op de agenda het debat over een onderzoek naar havenbedrijf Port of Den Helder.

De reden voor de (online) vergadering is de aangenomen motie op 25 mei 2021, inzake een bedrijfsscan voor Port of Den Helder N.V. In de motie is het college van burgemeester en wethouders verzocht:

  1. een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie, ten aanzien van de Port of Den Helder N.V., uit te laten voeren;
  2. de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen;
  3. kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden.

Deze week kwam een raadsinformatiebrief en het daarin gestelde komt niet overeen met wat middels de motie was beoogd. “De mogelijkheden van een onderzoek naar Port of Den Helder willen wij daarom alsnog nader bezien op zo kort mogelijke termijn”, schrijven meerdere fracties. Het havenbedrijf schrijft voorlopig nog geen zwarte cijfers, heeft extra geld nodig, maar niet alle fracties willen daar zomaar mee instemmen.

De extra raad begint 21 juli om 19.30 uur en is aangevraagd door Beter voor Den Helder, CDA, PVV, D66, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks,  GemeenteBelangen en Senioren Actief.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button