Helderse raad terug van zomerreces

Den Helder – De Helderse gemeenteraad komt woensdag 21 juli terug van vakantie voor een extra vergadering. Op de agenda het debat over een onderzoek naar havenbedrijf Port of Den Helder.

De reden voor de (online) vergadering is de aangenomen motie op 25 mei 2021, inzake een bedrijfsscan voor Port of Den Helder N.V. In de motie is het college van burgemeester en wethouders verzocht:

  1. een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie, ten aanzien van de Port of Den Helder N.V., uit te laten voeren;
  2. de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen;
  3. kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden.

Deze week kwam een raadsinformatiebrief en het daarin gestelde komt niet overeen met wat middels de motie was beoogd. “De mogelijkheden van een onderzoek naar Port of Den Helder willen wij daarom alsnog nader bezien op zo kort mogelijke termijn”, schrijven meerdere fracties. Het havenbedrijf schrijft voorlopig nog geen zwarte cijfers, heeft extra geld nodig, maar niet alle fracties willen daar zomaar mee instemmen.

De extra raad begint 21 juli om 19.30 uur en is aangevraagd door Beter voor Den Helder, CDA, PVV, D66, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks,  GemeenteBelangen en Senioren Actief.

Mobiele versie afsluiten