Hollands KroonPolitiek

Beleid huisvesting arbeidsmigranten gaat op de schop

Hollands Kroon – Agrariërs uit Hollands Kroon die op eigen terrein grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren moeten snel zijn: Vanaf oktober mag het niet meer. De gemeenteraad nam donderdagavond in meerderheid een motie aan om te zorgen dat initiatieven die buiten de bestaande beleidskaders vallen niet meer door de raad in overweging worden genomen. Tegelijkertijd is het college opgedragen te werken aan een nieuw kader voor ‘brede welvaart’, waaraan plannen in de toekomst kunnen worden getoetst.

Het huidige beleid van de gemeente Hollands Kroon is omstreden. GroenLinks wethouder Lilian Peters zei begin dit jaar, toen zij nog als raadslid actief was, dat er eigenlijk geen beleid is. De regels die de raad heeft vastgesteld zeggen onder andere dat er voor maximaal 40 bedden plaats kan zijn op een agrarisch perceel en dat grootschalige huisvesting alleen op bedrijventerreinen mag plaatsvinden. Echter in het laatste artikel, ‘artikel zes’, staat dat initiatieven die niet binnen deze regels passen maar wel positief worden beoordeeld door het college alsnog aan de raad worden voorgelegd. Peters zei toen ook: “Als GroenLinks zullen wij altijd tegen stemmen wanneer dit soort projecten via artikel zes aan de raad worden voorgelegd.”

Stemmen voor het initiatief, maar tegen artikel zes
Daar kwam donderdagavond verandering in, toen het plan van AgroStar voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten aan de Westerweg werd voorgelegd aan de raad. GroenLinks stemde voor, ondanks dat het initiatief via artikel zes in de raad was gekomen. Het is volgens de beleidsregels namelijk te veel, 100 arbeidsmigranten op een agrarisch perceel. Andere voorbeelden van plannen die via artikel zes zijn goedgekeurd zijn onder andere het omstreden Joods Werkdorp, maar ook de bijna unaniem gesteunde plannen van Royal Pride voor de huisvesting van 440 arbeidsmigranten op hun eigen perceel.

Gezien het positieve standpunt ten opzichte van de plannen van AgroStar en Royal Pride is het opmerkelijk te noemen dat de gemeenteraad, en in het bijzonder de nieuwe coalitie, donderdagavond ook heeft besloten artikel zes volledig te willen schrappen. Er resteert zo geen ruimte meer voor maatwerk, wanneer de plannen niet precies passen binnen de vastgestelde beleidskaders. Het plan van AgroStar bijvoorbeeld, waar bijna de volledige raad achter staat, zou niet eens worden besproken in de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor het plan van Royal Pride, waarover bijna iedereen zei dat ‘dit de manier is waarop we willen dat werkgevers omgaan met huisvesting.’

Grote zorgen bij het CDA
Voor CDA fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt geeft het besluit van de coalitie dan ook grote zorgen: “Dat artikel zes tot veel discussie leidt kan toch geen reden zijn om het af te schaffen. Het artikel is daar immers juist voor bedoeld, om projecten waarover twijfel bestaat in de gemeenteraad te bespreken.” Volgens Van der Klugt en zijn VVD collega Wim Groot gooit de gemeente op deze manier haar ‘oude schoenen weg voordat zij nieuwe heeft gekocht’. Het nieuwe ‘brede welvaart kader’ waar het college in overleg met de inwoners aan moet werken is er nog lang niet, maar artikel zes moet in oktober al worden afgeschaft. Volgens CDA raadslid Matthé van Lierop is de behoefte voor huisvesting van arbeidsmigranten bij de agrariërs al enorm groot en wordt het hiermee alleen maar lastiger. “Dit gaat in elkaar storten”, concludeerde Van der Klugt.

Volgens Alexander Bügel, fractievoorzitter van OHK, is dit niet het geval. De vijf andere beleidsregels die door de raad zijn vastgesteld blijven gewoon bestaan. Met het verdwijnen van het zesde artikel is er geen ruimte meer voor discussie over initiatieven die er buiten vallen, maar deze waren toch al onderhevig aan een oordeel van het nieuwe college. Het ‘brede welvaart kader’, waarin niet alleen economische maar ook maatschappelijke belangen worden opgenomen, moet in de toekomst betere handvatten bieden voor de beoordeling van dit soort initiatieven. Deze stap van de coalitie lijkt dus maar het begin om te komen tot een volledig nieuw huisvestingsbeleid.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Er wordt in het artikel gesteld dat de huisvesting van 440 arbeidsmigranten op Agriport ook onder het uitzonderingsartikel 6 van de beleidsregels voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten zou vallen.
    Het oude college van B&W presenteerde dat min of meer zo aan de raad. Maar in artikel 3 staat dat grootschalige huisvesting van meer dan 80 arbeidsmigranten juist op bedrijventerreinen plaats dient te vinden. Agriport is 1 van de bedrijventerreinen waar dat prima kan. Vandaar dat de raad daarmee zonder problemen mee akkoord kon gaan, hoewel B&W daar zelf over had kunnen besluiten. Het voorstel voor 100 logiesplekken aan de Westerweg van Agrostar voldoet niet aan art.2 van de regels, omdat de aanvrager geen agrarier is, die de betreffende 100 arbeidsmigranten op zijn bedrijf nodig heeft.
    Daarnaast voldoet de locatie niet aan art.3 van de regeling, omdat het geen bedrijventerrein is.
    Twee eerdere voorstellen op deze locatie voor 200 en voor 40 arb.migranten zijn verder eerder door de gemeenteraad afgewezen. Vandaar dat omwonenden niet snappen dat de raad er nu toch wel mee akkoord gaat.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: