Hollands KroonPolitiek

Geen statement voor de boeren uit Hollands Kroon

Advertentie:

Hollands Kroon – “De boeren in Hollands Kroon hebben niks aan raadsleden die zich alleen zorgen maken, er is actie nodig.” Zo eindigde CDA fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt zijn betoog tegen het nieuwe stikstofbeleid. Zijn partij kwam in de raadsvergadering donderdagavond met een motie waarin de raad werd verzocht afstand te nemen van de nieuwe stikstofkaart en het college werd opgeroepen via de provincie in gesprek te gaan over een alternatief. Bijna de gehele raad stemde tegen.

Niet omdat de raad de boeren geen warm hart toedraagt, integendeel, zelfs D66 sprak haar zorg uit over de plannen van het kabinet en de implicaties voor de agrarische sector. Net als SHK en OHK waren zij echter van mening dat er vanuit het college al voldoende wordt gedaan om de benauwde situatie van de boeren bij het provinciale bestuur aan te kaarten. De demonstratie bij het gemeentehuis enkele weken geleden is gehoord volgens hen, en het sentiment wordt via de wethouders bij het bevoegd gezag onder de aandacht gebracht.

Enkel de PvdA was kritisch op deze gang van zaken: “Wij begrijpen de zorgen van de agrariërs, maar dreigen met ontwrichting en langskomen met intimiderende trekkers is niet de goede weg”, aldus fractievoorzitter Sylvia Buczynski. Zij voelde er niets voor om dit met de motie van CDA nog meer te ondersteunen. In het coalitieakkoord staat al dat de gemeente in gesprek blijft met de betrokken partijen en dat is voldoende. De VVD wilde graag haar steun uitspreken voor de boeren, maar vond dat de motie breder kon worden getrokken, naar de visserij, de bouw en de evenementensector.

Pro actief
Ondanks alle steunbetuigingen en pogingen de motie breder te trekken kwam er uiteindelijk niks van: Alleen het CDA en LADA&Anders stemde voor. Wethouder Robert Leever bevestigde dan ook de uitspraken van de tegenstanders; namelijk dat het college al met de provincie in gesprek is. Volgens Van der Klugt moet er pro actiever worden gehandeld omdat de ‘grote spelers’ als Amsterdam en Schiphol al lang om tafel zitten met het provinciale bestuur: “Als jullie de agrarische hoofdstad van de toekomst willen zijn moet er wel een agrarische sector overblijven”, zo verweet hij de coalitiepartijen. “Het is mooi om de boeren te ontvangen en te zeggen dat je een warm hart voor ze hebt, maar nu moet er gehandeld worden.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button