Den HelderZakelijk

Samenwerking tussen ondernemers kan beter

Advertentie:

Ondernemers in Den Helder zijn niet helemaal tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dat blijkt uit de Ondernemerspeiling die recent is gehouden. Ook de onderlinge samenwerking tussen ondernemers kan beter.

De peiling is ook in andere gemeenten gehouden, waardoor het eenvoudig is om vergelijkingen te maken. Waar Den Helder een 6,19 geeft aan de algehele dienstverlening van de gemeente, scoort dit onderwerp landelijk een 6,42. De samenwerking met andere ondernemers scoort in Den Helder een 5,04 en landelijk een 5,65. Bij ‘landelijk’ gaat het overigens wel om ‘vergelijkbare’ gemeenten met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners.

Het vestigingsklimaat wordt in Den Helder met een 5,48 gewaardeerd, de staat van de openbare ruimte met rapportcijfer 7,15 en de regeldruk met 5,21. Wie meer cijfers wil weten kan kijken op Waarstaatjegemeente.

De gemeente zelf geeft een overzicht van belangrijke acties die ingezet zijn en moeten leiden tot verbetering van de score in 2022/2023. Dat zijn:

 • Met Helders Perspectief bouwt de gemeente met de partners in de stad, waaronder ook de ondernemers, aan een gedeelde ambitie.
 • Met de ondernemersverenigingen wordt gestructureerd overleg gevoerd op de voor de ondernemers belangrijke thema’s.
 • Met de retailorganisaties wordt het lokaal retailbeleid ontwikkeld en in 2020 vastgesteld.
 • De beleidsregels voor evenementen worden gemoderniseerd en in 2020 vastgesteld. Inzet op het meerjarig verlenen van vergunningen bij evenementen.
 • De rol die de adviseur bedrijven voor ondernemers kan spelen, onder de aandacht brengen.
 • Het werken aan een platte, flexibele en slagvaardige organisatie met taakverantwoordelijkheid en taakvolwassenheid van haar medewerkers. Met als doel om te komen tot excellente dienstverlening
  aan inwoners, ondernemers een maatschappelijke partners.
 • De verbetering van de bereikbaarheid in Den Helder richt zich met name op een betere verkeersafwikkeling op de N250.
 • Initiatieven van ondernemers worden benaderd vanuit het principe “ja, mits”. Speciale aandacht is daarbij voor het toetsen van plannen aan de beeldkwaliteit. De ondernemers moeten kunnen
  rekenen op een duidelijk antwoord en haalbare adviezen.
 • Regelgeving wordt gewogen op nut en noodzaak. Overbodige regels worden geschrapt.
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button