Hollands KroonPolitiek

Wethouder Robert Leever vindt werken aan vertrouwen één van de belangrijkste opgaven

Hippolytushoef – De geboren en getogen Wieringer Robert Leever staat als nieuwe wethouder Economie en Brede Welvaart voor Onafhankelijk Hollands Kroon de komende vier jaar voor grote opgaven. De impact van grootschalige economische ontwikkelingen zijn de laatste jaren duidelijk zichtbaar geworden in Hollands Kroon en de nieuwe coalitie wil de afwegingskaders voor aanvullende bedrijvigheid eerst grondig onder de loep nemen. Aan Leever de taak om dit in goede banen te leiden en de inwoners te betrekken bij de te varen koers.

Leever studeerde ooit Bestuurskunde in Leiden, maar is uiteindelijk overgestapt naar Planologie. Na het behalen van zijn Master kwam hij te werken voor de gemeente Purmerend. Met zijn vrouw Sanne streek hij uiteindelijk weer neer op Wieringen. Zijn werkgever laat hij nu na bijna 15 jaar achter, voor een baan als wethouder voor de gemeente Hollands Kroon: “Ik had schitterend werk in Purmerend, dus ik heb er goed over na moeten denken en uiteraard heb ik goed met Sanne overlegd. We hebben jonge kinderen, nu nog één, maar de tweede is onderweg, en het is natuurlijk een drukke baan.”

“Ik sprak een collega in Purmerend die zelf wethouder is geweest en die zei me: ‘Zoiets komt maar één keer voorbij.’ Hij vertelde ook dat het volgens hem de mooiste baan is die er is. Voor mij voelt het als een enorme eer dat ik dit mag gaan doen in ‘mijn eigen’ gemeente, de gemeente waarin ik ben opgegroeid.” Natuurlijk sta je als wethouder wel meer in de picture dan als ambtenaar. Dat zal wennen worden, denkt Leever: “Ik denk dat je zichtbaar moet zijn, menselijk en benaderbaar. Je kunt je wel een soort schrikbeeld voorstellen, met protesterende mensen hier voor de deur, maar dat heeft geen zin. Het is zaak om goed in gesprek te blijven gaan met de inwoners en het samen te doen.”

Hollands Kroon als unieke agrarische gemeente
Leever woont buiten de uitstapjes voor zijn studies al zijn hele leven op Wieringen. Hij heeft warme gevoelen bij Wieringen en heel Hollands Kroon: “We wonen in een uniek gebied, met enorm veel verschillende landschappen. Zelfs het licht hier is bijzonder.” Volgens Leever is de gemeente er daarom ook één met heel veel potentie: “Als je kijkt naar de agrarische sector zie je dat bijvoorbeeld heel duidelijk. We hebben alles in huis om de agrarische hoofdstad van Nederland te worden en zijn een unieke casus voor innovatie.”

De agrarische sector, daar raakt Leever ook wel meteen één van grote dossiers die zijn bestuursperiode vast en zeker nog vaak terug zullen komen. Op 30 juni, de dag van de allereerste vergadering van het nieuwe college, werd het gemeentehuis in Anna Paulowna het toneel van een boerenprotest. Honderden boeren maakten, veelal op hun tractoren, gebruik van de gelegenheid om het nieuwe college meteen van een duidelijk statement te voorzien. De vergadering daarop kwam het CDA met een motie: Leever zou snel naar Den Haag en het provinciehuis in Haarlem moeten om op te komen voor de belangen van de agrariërs uit Hollands Kroon. De motie haalde het niet, maar die gesprekken zijn er wel.

Naast de boeren
In welke vorm zit Leever daar aan tafel? Niet als vertegenwoordiger van de agrariërs, maar hij staat wel naast de boeren: “Ik besef me heel goed dat de agrariërs niet uit luxe naar het gemeentehuis komen, dat doen ze uit nood. Het gaat niet alleen om hun levensonderhoud dat in gevaar komt, het is veel meer dan dat: Voor de boeren is het hun identiteit en ik vond het dan ook een mooi statement afgelopen juni. Ik was onder de indruk.” Toch beseft Leever zich ook dat er dingen gaan veranderen voor de sector. In het agrarisch koersdocument van de gemeente, dat vorig jaar al werd gepresenteerd, wordt ook gesproken over hervorming en innovatie. Toch is er een wezenlijk verschil: “Bij de totstandkoming van dat document heeft de gemeente uitvoerig gepraat met vertegenwoordigers uit de sector. Zo kom je tot een beleid waar iedereen achter kan staan.”

“In mijn vorige functie heb ik ook om tafel gezeten met agrariërs. Toen ging het ook veel over innovatie en duurzaamheid. Ik weet dat je door de juiste partijen samen te brengen hele mooie stappen kunt maken.” Centraal bij die stappen staat dat niet enkel economische belangen worden meegewogen. Een bredere opvatting van welvaart als het ware. Deze ‘Brede Welvaart’ valt onder de portefeuille van Leever. “De afgelopen bestuursperioden is er heel veel gekeken naar ontwikkelingen die ervoor moeten zorgen dat Hollands Kroon geen krimpregio meer is. Als je kijkt naar de datacenters bijvoorbeeld wordt pas jaren later duidelijk welke landschappelijke impact een dergelijke ontwikkeling heeft. Daarom wil de nieuwe coalitie nu nieuwe kaders opstellen, om zulke situaties in de toekomst te voorkomen.”

Veranderend draagvlak
Leever heeft de discussie rondom de datacenters als inwoner van Hollands Kroon nauw gevolgd. Omdat hij elke dag naar Purmerend moest rijden voor zijn werk zag hij de contouren langs de A7 met eigen ogen veranderen. Volgens hem waren de intenties van de toenmalige bestuurders begrijpelijk en terecht, maar is nu duidelijk dat het draagvlak ontbreekt: “Inwoners hebben zich toentertijd niet goed kunnen realiseren wat de impact van zo’n project is. Een bestemmingsplan is ook maar een stuk papier. Daar staan wel afmetingen op en misschien een visualisatie, maar hoe het nu is geworden heeft volgens mij nooit goed kunnen doordringen.”

Volgens de nieuwe wethouder is participatie een deel van de oplossing. Inwoners moeten van het begin bij de planvorming worden betrokken: “Ik ben zelf afgestudeerd op het onderwerp ‘participatie binnen de ruimtelijke ordening’. Sinds 2008 is er vanuit de landelijke overheid een beweging richting deregulering en een versimpeling van de procedures. Inwoners krijgen op die manier meer mogelijkheden om mee te praten over hun eigen leefomgeving.” Ook de nieuwe Omgevingswet moet hierbij gaan helpen. “De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het gebruik van en de bescherming van de leefomgeving. Participatie met inwoners is daarbij een belangrijk vertrekpunt. Zij moeten in een Omgevingsvisie of Dorpsontwikkelingsvisie eerst kunnen aangeven hoe zij hun toekomstige leefomgeving zien. De gemeentelijke organisatie is ook gewoon de uitvoerder voor de gemeenschap als geheel.”

Bekend gezicht in de raad
Daar zit dan wel weer de gemeenteraad tussen, de volksvertegenwoordigers en een afspiegeling van de inwoners. “Dat is onze baas”, zegt Leever. Tussen de raadsleden zit voor Robert Leever een (heel) bekend gezicht: Zijn vader Jeff Leever is raadslid voor dezelfde partij. Het is niet uniek, een vader en een zoon die als raadslid en wethouder in dezelfde gemeente actief zijn. In andere gemeenten heeft het nog wel eens geleid tot felle discussies. Volgers Leever junior zou dat bij hem en zijn vader ook kunnen gebeuren, al hebben ze wel goed gepraat vooraf: “Wij denken best vaak anders over hoe je bepaalde dingen moet doen. We hebben wel vooraf gezegd dat we op het politieke vlak een soort scheiding aangaan. Hij zal zich zoveel mogelijk bezighouden met zaken die niet onder mijn portefeuille vallen.”

Via vader Jeff werd Robert in het najaar van 2021 actief voor OHK. Hij heeft meegewerkt aan het partijprogramma en was later samen met fractievoorzitter Alexander Bügel actief bij de coalitieonderhandelingen en de samenstelling van het coalitieakkoord. Het wethouderschap zat toen nog helemaal niet op zijn netvlies: “Ik wilde graag een bijdrage leveren met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij mijn werk in Purmerend. Er waren ook andere kandidaten voor het wethouderschap. Uiteindelijk kwam toch de vraag of ik het wilde doen en zoals gezegd kan ik die kans niet laten schieten.”

Gevraagd naar zijn ambities voor de komende vier jaar staat het versterken van het vertrouwen voorop. Het vertrouwen in het bestuur van Hollands Kroon is erg laag en al tijdens de verkiezingen liet OHK weten daar iets aan te willen doen. Participatie en Brede Welvaart zijn daar twee belangrijke onderdelen van: “Er gebeurt al heel veel”, zegt Leever. “Op heel veel plekken zijn we goed bezig, maar er zijn ook plekken die achterblijven. Het is essentieel dat de inwoners blijven meepraten over hun eigen leefomgeving. Dat wordt de komende periode een grote uitdaging.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button