Politiek

Maarten Versluis, van marineofficier naar wethouder

“Ondanks dat ik D’66-er ben, ben ik dus geen voorstander van een referendum.”

Advertentie:

Partij: D66, portefeuille: Financiën, ICT, Dienstverlening, Belastingen Arbeidsmarkt en onderwijs, W&I, Gesubsidieerde arbeid, Schuldhulpverlening, gebiedswethouder Wieringermeer.

Wieringerwerf – We ontmoeten elkaar in de imposante centrale hal van de Cultuurschuur in Wieringerwerf.

Waarom hier? “Het is het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Wieringermeer en het heeft een prachtige architectuur. Het is nu het sociaal-culturele hart van Wieringerwerf en het wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Dus als gebiedswethouder van de Wieringermeer is dit, onder het toeziend oog van ing. Lely, voor mij wel een van de meest fijne plekken.”

Hoe ben je in de politiek verzeild geraakt? “Er was een moment dat ik me afvroeg waarom ik wel dagelijks bezig was met zaken die bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese zee plaatsvinden, maar eigenlijk niet wist hoe het ophalen van de grijze bak in mijn eigen buurt geregeld was. Dat was het moment dat ik me gemeld heb bij D66, de partij waar ik landelijk al lid van was.”

“Wat me daar opviel, en dat geldt niet alleen voor D66, maar eigenlijk voor alle partijen, is dat er zo weinig leden waren. Daar schrok ik best wel van, eigenlijk is het allemaal flinterdun. Dus op het moment dat je daar dan aanschuift wordt er al vrij snel gevraagd of je op een lijst wil plaatsnemen. Het is dus niet zo zeer de ambitie geweest om in de gemeenteraad te komen, maar uiteindelijk heeft het mijn referentiekader wel enorm verruimd. Daarnaast was het enorm leerzaam en ik vond het ook fijn dat ik een bijdrage kon leveren vanuit een groep raadsleden die qua leeftijd op dat moment toch nog redelijk ondervertegenwoordigd was. Ik kwam er als raadslid overigens ook wel achter dat vrijwel alles al best goed geregeld is in Nederland en natuurlijk ook in Hollands Kroon.”

Je bent D66 wethouder, maar waar is duurzaamheid? “Duurzaamheid zit bij GroenLinks, (Lilian Peters) maar natuurlijk zit het onderwerp duurzaamheid eigenlijk wel in elke portefeuille verstopt. Vanuit collegiaal bestuur kunnen we in de collegevergaderingen gelukkig ook over alle besluiten meepraten.”

Financiën is een van de meest invloedrijke portefeuilles, je hebt in februari tijdens het interview met Stijn Vos over de kadernota aangegeven dat je de raad met de “planning en control cyclus” meer in stelling wil proberen te brengen. Is dat gelukt? “Ja, ik heb het idee van wel. De raad heeft het nu meer gehad over fundamentele beleidskeuzes en minder over details. Natuurlijk was de OZB een belangrijk onderwerp, maar die afweging hoort er ook bij. De zes voorbereidende avonden met de raad hebben er mijns inziens ook aan bijgedragen dat er nu meer overwogen keuzes gemaakt konden worden.”

“We gaan nu als organisatie de opgehaalde opdracht proberen te verwerken richting de begroting. Dat is een hele strakke planning, maar ik wil toch graag ergens in september de conceptbegroting met de raad bespreken om te zien of we qua prioritering op de goede weg zitten.”

Koesteren wat we hebben
“We hebben een goed functionerende organisatie. Zo zetten we bij ‘werk en inkomen’ zwaar in op de begeleiding van mensen waardoor we minder mensen in de bijstand hebben dan een gemiddelde gemeente in Nederland. Daar hebben we dus flink geïnvesteerd in het welzijn van inwoners en wellicht kun je door te bezuinigen daar financieel een voordeel behalen, maar dat heeft dan direct consequenties voor het welzijn van inwoners. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn en ook koesteren wat we hebben.”

Zie je mogelijkheden voor dorps-referenda bij belangrijke besluiten? “Gek genoeg niet, ik zou liever meer echte aansluiting bij bewoners vinden. Zodat er meer mensen betrokken zouden zijn bij wat er politiek-maatschappelijk gebeurt in de eigen gemeente. We hebben als participatie-instrumenten al de dorpsraad, het raadscafé en een digitaal platform, maar het kan altijd beter. Ondanks dat ik D66-er ben, ben ik dus geen voorstander van een referendum als een toch wat achterhaald instrument.”

Je was als marineofficier Hoofd technische dienst (HTD) op Oceangoing patrol vessels en een fregat. Hoe anders is dit?“Anders! De marine is natuurlijk een heel hiërarchisch ingestelde organisatie en dat werkt bij een gemeente, zeker bij Hollands Kroon, gewoon heel anders. Het is mooi om met de organisatie over hele concrete dingen te praten. Met name het enthousiasme binnen de organisatie is erg aanstekelijk.”

Kooyhaven
Recent tekende wethouder Pieter Kos van Den Helder samen met staatssecretaris van der Maat en gedeputeerde Kocken het bestuursakkoord Maritiem Cluster. Daarin staat onder andere: “Het ontwikkelen van een logistieke hub en mobiliteit hub rond Kooypunt en Kooyhaven”. Dat maakt van Hollands Kroon dan een ‘marine gemeente’!

(lachend) “Ja, dat heb ik ook vernomen, daar moet ik nog maar eens een klein biertje met Pieter over drinken. We werden wel een beetje verrast, maar als het Kooypunt beter benut wordt is dat mooi. En het arsenaal is natuurlijk een prachtig logistiek centrum. Persoonlijk zou ik me daar vanuit mijn achtergrond best senang bij voelen, maar we hebben daar nog geen collegestandpunt over en we hebben natuurlijk het principe van ‘brede welvaart’.”

“Verder geloof ik erg in de regionale samenwerking en ik waardeer ook het inhoudelijke gesprek met collega’s, maar ik zie nog wel verbetermogelijkheden op ambtelijk niveau als het gaat om samenwerken. We zouden daarin nog beter op elkaar aan kunnen sluiten. Nu gebruikt elke gemeente zijn eigen softwarepakketten en financiële administratie en dat zou misschien wel efficiënter kunnen.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. Hoe komt het toch dat een ontwikkelde en ook nog technisch geschoolde wethouder / ex marineofficier zich laat leven door het d66/GL duurzaamheid syndroom. Een syndroom dat aan het klimaat niets verandert en de mensen armer maakt.

  2. Overigens is dit een interview dat beter in de Libelle past. Boskeljon, eens kritisch, zou toch dieper in dat wat deze meneer wil en waarom en wat dat toevoegt moeten duiken.

Wellicht ook interessant

Back to top button