Cultuur/NatuurUitgaan

Mussen tellen voor de wetenschap

Den Helder – Vogelwerkgroep Den Helder houdt op vrijdag 18 september om 20:00 uur een lezing over MUS in Consuminderhuis Het FUNdament aan de Dintelstraat 153, 1784 GJ te Den Helder. Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is hét ‘citizen science’ telproject van Sovon. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jan Schoppers geeft op vrijdag 18 september voor de Vogelwerkgroep Den Helder een presentatie over MUS.

Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals de Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op acht tot twaalf telpunten worden alle vogels binnen vijf minuten geteld per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Per telling zijn mensen maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat tellers ongeveer 30 tot 40 soorten kunnen herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten, gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Meer informatie over MUS is te vinden op de website van Sovon.

Corona maatregelen
In verband met Corona zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is er een alternatieve grotere locatie, waar maximaal 25 personen toegelaten zullen worden, vindt er vrijwillige registratie plaats, worden de handen ontsmet bij binnenkomst, blijven tellers zitten tijden de pauze en houdt de organisatie continu de 1,5 meter in de gaten.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button