Hollands KroonPolitiek

Microsoft mag alvast beginnen met bouw datacenter op Het Venster

Advertentie:

Hollands Kroon – De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft met een gedoogbeslissing toestemming aan Microsoft verleend om te starten met de bouw van een datacenter op Het Venster in Middenmeer. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de uitbreidingen in deelgebied B1. De gemeente Hollands Kroon heeft op 5 januari 2021 reeds de omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor Het Venster en de Omgevingsdienst besluit nu names de Provinciale Staten om hier in mee te gaan.

Volgens de gemeente Hollands Kroon zal het definitieve besluit vanuit de provincie spoedig volgen. Op korte termijn zal er een ontwerpbeschikking op de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Deze zal vervolgens zes weken ter inzage liggen en gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Een gedoogbeslissing wordt enkel onder strikte voorwaarden verleend en alleen als de definitieve omgevingsvergunning in zicht is. “Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend. Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer”, legt de gemeente uit.

Tijdens de eerdere procedure door de gemeente is ervan uitgegaan dat voor het onderdeel milieu een melding Activiteitenbesluit voldeed. De belangrijkste afweging daarbij was dat de aanwezige aggregaten alleen bij stroomstoringen worden gebruikt. Dit blijkt niet het geval te zijn: “Voortschrijdend inzicht brengt mee dat deze noodstroomvoorzieningen meetellen voor de vergunningplicht en dat de provincie het bevoegd gezag is”, aldus de gemeente. OD NZKG voert nu de provinciale vergunningverlening en het bijbehorend toezicht namens de provincie Noord-Holland uit.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button