Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad kan datacenter B1 wel degelijk nog dwarsbomen

Advertentie:

Hollands kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon kan de vestiging van het datacenter op Agriport B1 nog steeds tegenhouden, dat bevestigt Universitair Hoofddocent Omgevingsrecht Rogier Kegge van de Universiteit Leiden. Mocht de gemeenteraad vanavond (15 september) het nieuwe en gewijzigde bestemmingsplan niet vaststellen, dan beslist de Raad van State over de reactieve aanwijzing van de provincie. Indien de provincie gelijk krijgt kan Microsoft geen datacenter bouwen op deelgebied B1.

Sinds kort na de vaststelling van het bestemmingsplan voor het gebied aan de westzijde van de A7 in juni 2021 is het bestemmingsplan B1 onderwerp van een juridisch geschil tussen de gemeente Hollands Kroon en de Provincie Noord-Holland. De provincie diende een reactieve aanwijzing in waarin zij stelde dat onder andere de verkeersafwikkeling onjuist geregeld wordt in het plan. De gemeente ging hierop in beroep bij de Raad van State, maar in juli van dit jaar kwamen beide partijen met het bericht dat het geschil door de vaststelling van een nieuw en gewijzigd bestemmingsplan kon worden verholpen. Deze conclusie kwam na een zitting bij de Raad van State.

Bestemmingsplan kan nog van tafel
De juridische procedure is echter nog niet beëindigd, wel is er een overeenkomst tussen de twee overheden die zegt dat deze wordt gestaakt wanneer het aangepaste plan door de gemeenteraad is aangenomen. “Het is best bijzonder dat er een overeenstemming is tussen de provincie en de gemeente, maar dat de zaak bij de Raad van State nog niet beëindigd is”, zegt Rogier Kegge, Universitair Hoofddocent aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. “Nu lopen er eigenlijk twee zaken los van elkaar: Het nieuwe en gewijzigde bestemmingsplan en de procedure over de reactieve aanwijzing tegen het oorspronkelijke, ongewijzigde plan. De Raad van State kijkt alleen naar het oorspronkelijke bestemmingsplan waar de provincie een reactieve aanwijzing op heeft ingediend. Mocht de Raad van State uitspraak doen is dat eigenlijk een ‘ja of nee’ vraag: ‘Was de reactieve aanwijzing van de provincie terecht?’ Wanneer het antwoord bevestigend is vervalt het bestemmingsplan en is het bestemmingsplan dat daarvoor van kracht was weer actief. Dan kan er dus geen datacenter komen zonder een nieuw bestemmingsplan.”

Ondanks de ambtelijke overeenstemming moet de Raad van State nog steeds uitspraak doen op het beroep tegen de reactieve aanwijzing, zolang het beroep niet is ingetrokken. Dat heeft de gemeenteraad zelf in de hand, bevestigt ook het college van de gemeente Hollands Kroon: “Indien de gemeente de technische correctie niet opneemt in het bestemmingsplan wordt in principe het beroep door partijen voortgezet en volgt alsnog inhoudelijke behandeling bij de Raad van State”, zo schrijft zij aan de gemeenteraad. Mocht de Raad van State oordelen dat de provincie geen gelijk heeft is het in juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan van kracht. Toch kan het juridisch geschil daarna nog doorgaan: “Wanneer de Raad van State de reactieve aanwijzing niet terecht vindt heeft de provincie nog de mogelijkheid in beroep te gaan tegen dat plan dat dan alsnog bekend moet worden gemaakt”, zegt Kegge.

Politieke verhoudingen
Sinds juni vorig jaar, toen het bestemmingsplan met een kleine meerderheid werd aangenomen door raad, zijn de politieke verhoudingen totaal veranderd. Onafhankelijk Hollands Kroon, toen vijf zetels, stemde tegen en was als oppositiepartij altijd kritisch op de ontwikkelingen rondom de datacenters. De partij heeft nu acht zetels en is de grootste coalitiepartij. Ook de PvdA en GroenLinks stemden vorig jaar vanuit de oppositie tegen. Met name GroenLinks bestreed actief de komst van de datacenters. Beiden zitten nu in de coalitie, die nog aangevuld wordt met Senioren Hollands Kroon (SHK) en D66.

Laatstgenoemde partijen stemden vorig jaar vóór het bestemmingsplan B1. Daardoor zijn de partijen die vorig jaar vóór het plan stemden nog steeds in de meerderheid. SHK zat toen in de coalitie met de VVD en het CDA. D66 stemde vanuit de oppositie vóór het plan van de coalitie. Toch lieten ook SHK en D66 samen met de rest van de nieuwe coalitie in het akkoord opnemen dat er terughoudend zou worden omgegaan met grootschalige ontwikkelingen op Agriport. Een ‘pas op de plaats’ werd aangekondigd. In de raadsvergadering moet blijken of de nieuwe coalitie haar mogelijkheden aangrijpt om de verkiezingsbeloften waar te maken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button