Hollands KroonPolitiek

Voor de tweede keer groen licht voor datacenter op B1

Adverentie

Hollands Kroon – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor de vestiging van een datacenter op deelgebied B1 bij Agriport. De wijziging was nodig vanwege de reactieve aanwijzing door de provincie. Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK), PvdA en GroenLinks stemden vorig jaar tegen maar waren nu voor. Volgens hen is de discussie over de wenselijkheid van een datacenter al lang achter de rug.

“De titel van dit voorstel doet vermoeden dat we een besluit nemen over het bestemmingsplan. Feit is echter dat dit in de vorige raadsperiode al is gedaan. Wij zijn van mening dat vestiging van datacenters aan de westzijde van de A7 niet wenselijk is, maar wij zijn gebonden aan democratische besluiten die door de raad zijn genomen”, aldus fractievoorzitter Alexander Bügel van OHK. Volgens Bügel zou het nu afwijzen van het nieuwe bestemmingsplan dezelfde uitkomst hebben: Het datacenter komt er hoe dan ook. Ook Joop Laagland van GroenLinks had liever tegen gestemd, maar stemde voor: “GroenLinks is tegen het toelaten van hyperscale datacenters, maar dit voorstel gaat daar helaas niet over. Dit gaat alleen over de verkeersafhandeling.”

Bij de aankondiging van het agendapunt vertolkte ook burgemeester Rian van Dam dit idee, dat slechts de verkeersafhandeling ter discussie stond donderdagavond. In werkelijkheid heeft de gemeenteraad besloten over een nieuw en gewijzigd bestemmingsplan en was het bij afwijzing niet mogelijk een datacenter te bouwen. Het originele bestemmingsplan zoals vorig jaar aangenomen is immers nog steeds onderhevig aan de reactieve aanwijzing van de provincie. De gemeenteraad heeft hier wel bezwaar tegen ingediend, maar het plan is nog steeds niet in werking. Een poging van de nieuwe coalitie om de besluiten over B1 terug te draaien bleef echter uit. Naar aanleiding van het besluit in de raadsvergadering zal de provincie de reactieve aanwijzing intrekken. Zo is er groen licht voor de bouw van het datacenter.

Politieke aardverschuiving?
Het CDA en de VVD, de vorige raadsperioden de grote voorvechters voor de datacenters, bleven donderdagavond volledig stil over dit onderwerp. Zij stemden voor het voorstel, net als voormalig coalitiepartner Senioren Hollands Kroon. D66 bleef ook consistent: Zij stemden vorig jaar voor en nu weer. LADA & Anders bleven als enige consistent tegen. De PvdA voegde zich bij het standpunt van GroenLinks en OHK. De leden van OHK waren niet gelijkgestemd over het voorstel: Gemeenteraadslid Pieter de Jong gaf aan niet te kunnen meewerken aan een volgens hem ‘planologische misser’ van het vorige college, in het bijzonder met het oog op de huidige energiecrisis. Zijn partijgenoot Cees Meeldijk stemde ook tegen. Zo werd het voorstel aangenomen met slechts vier stemmen tegen, in tegenstelling tot de elf tegenstemmen van een jaar geleden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Redacteur Stijn Vos geext wel heel erg blijk van zijn eigen – onoordeelkundife – meninf door te stellen dat de raad tegen het bestemmingsplan op B1 had kunnen stemmen. Ik had een meer journalistieke benadering van hem verwacht.
    Zijn mening klopt echter ook nog eens niet. De raad heeft in juni 2022 de 1e stap over B1 gezet. Dan volgt stap 2: B&W sturen dat naar de prov. NH ter beoordeling. Die heeft, stap 3, geoordeeld dat E daar op gebied van verkeersveiligheid niet mee kon instemmen en heeft dat de gemeente laten weten. B&W is toen met NH in overleg getreden, stap 5 en zei overeenstemming bereikt te hebben. Dat bleek niet zo en GS van NH gaf daarop een reactieve aanwijzing stap 6. Daarop ging de raad in beroep bij de Raad van State, stap7. Die besloot om overleg tussen HK en NH te heroverwegen, stap 8. Daarop heeft B&W een voorstel daarvoor aan de raad voorgelegd. Stap 9. Nu de raad akkoord is volgt stap 10. Ter inzage legging voor mogelijkheid van beroep tegen het hele bestemmingsplan bij de Raad van State. Ten eerste kan het datacenter dus niet gebouwd worden, zolang de beroepsyermijn loopt of beroep is behandeld door de Raad van State (over ca een jaar).Ten tweede had de raad gisteravond niet opeens terug kunnen gaan naar Stap 1 in deze procedure, om het besluit tot instemming met het bestemmingsplan terug te draaien. Juridisch is dat volstrekt onhoudbaar en is in tegenspraak met alle regels over ordentelijke bestuurlijke besluitvorming in ons land. Dan zou elke gemeenteraad namelijk op elk moment een eerder genomen raadsbesluit terug kunnnen draaien.
    Dan wordt ons land dus volstrekt onbestuurbaar.
    Jan Meijles

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: