Den HelderPolitiek

Mogelijk budgetuitbreiding woonlening

Den Helder – In Den Helder is veel vraag naar de Woonlening. “Een groot deel van het budget van de Woonlening is ondertussen aangevraagd door inwoners en wordt ook weer door hen terugbetaald. Vanwege deze terugbetalingen wordt dit budget langzaam weer aangevuld”, aldus B&W, die op termijn verwacht een nieuw raadsvoorstel voor te leggen om het huidige budget van de Woonlening te verhogen. “Zo blijven wij inwoners faciliteren die gebruik willen maken van de Woonlening.”

De Woonlening wordt bijna volledig ingezet voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen, af en toe in combinatie met woningverbeteringen. Bij het Duurzaam Bouwloket zijn 148 aanvragen in behandeling genomen om deze duurzame voorzieningen in het eigen huis toe te passen. Sinds de start van de regeling zijn uiteindelijk 99 leningen verstrekt voor een totaal bedrag van € 651.149,- met een gemiddelde hoofdsom van ruim € 6.800,-. De hoogste lening had een hoofdsom van € 28.392,- en de laagste een hoofdsom van € 3.000,-.

Zonnepanelen favoriet
“Het waren allemaal consumptieve leningen en voor een bedrag van € 28.000,- is reeds afgelost op de leningen, die weer worden teruggestort in het fonds. Op basis van het huidige beschikbare budget van € 1 miljoen kunnen nog circa 37 aanvragen in behandeling worden genomen. Dan is het budget voor de Woonlening volledig benut”, zo laat B&W weten.

Veel inwoners investeren met de Woonlening in zonnepanelen. De Woonlening is tot dit moment niet aangevraagd voor maatregelen die zich richten op het levensloop bestendig maken van de thuiswoning, asbestsanering of funderingsrenovatie. De gemeente Den Helder voert de Woonlening uit samen met twee andere partijen, namelijk het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en het Duurzaam Bouwloket.

Starterslening
Naast de Woonlening is door huizenkopers in Den Helder ook gebruik gemaakt van de Starterslening. De gemeente Den Helder heeft hiervoor per 1 januari 2020 een bedrag van € 722.147,- beschikbaar gesteld. Vanuit het verleden was nog een bedrag beschikbaar van € 372.147,- en de gemeenteraad heeft begin dit jaar besloten om nog eens extra een bedrag van € 350.000,- te storten.

In 2020 zijn elf leningen verstrekt met een totaal bedrag van € 298.079,-. Verder zijn nog zes aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 139.906,- . Tot nog toe hebben dit jaar zeventien personen voor een totaalbedrag van € 437.985,- aan startersleningen aangevraagd. “Momenteel is er nog € 350.595 beschikbaar om te verstrekken in het kader van de Starterslening”, zo laat B&W weten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button