Den Helder

PVV: Helderse bijstandsgerechtigden inzetten in regionale ziekenhuizen

Advertentie:

Den Helder – De PVV-fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Vincent van den Born vragen gesteld aan het college van B&W over een mogelijke inzet van bijstandsgerechtigden in het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder. Zo wil Van den Born onder meer van B&W weten of hen bekend is of sprake is van personeelstekorten bij één van de ziekenhuizen in de regio en roept hij het college op tot overleg met de Noordwest Ziekenhuisgroep.

“Uit allerlei berichten in de media blijkt dat de nodige ziekenhuizen in Nederland momenteel te maken hebben met personeelstekorten. Het is dan ook aannemelijk dat de ziekenhuizen in onze regio daar eveneens mee te kampen hebben”, aldus fractievoorzitter Vincent van den Born van de PVV.

Zeer zorgelijk
Hij noemt die ontwikkeling niet alleen zeer zorgelijk in het licht van de huidige coronacrisis, maar ook met betrekking tot het op niveau kunnen houden van de reguliere zorg. “Sommige ziekenhuizen proberen dit probleem op te lossen door mensen aan te nemen zonder medische achtergrond en zelf om te scholen naast gediplomeerd personeel. De PVV ziet hier een mogelijke rol weggelegd voor bijstandsgerechtigden.”

Van den Born wil dan ook van B&W weten hoeveel bijstandsgerechtigden Den Helder op dit moment telt en welk percentage in staat is om arbeid te verrichten. Verder stelt de woordvoerder van de plaatselijke PVV dat het ‘de normaalste zaak van de wereld is om mensen die in de bijstand zitten en in staat zijn te werken te stimuleren iets voor de samenleving terug te doen’. Van den Born wil van B&W weten wat de gemeente doet op dat vlak en indien dit niet het geval is om welke reden dit niet gebeurt.

Tot slot vraagt Van den Born zich af of de Noordwest Ziekenhuisgroep dan wel andere ziekenhuizen in de regio op dit moment gebruik maken van Helderse bijstandsgerechtigden, of B&W bereid is om samen met deze ziekenhuizen te bekijken welke mensen binnen de groep Helderse bijstandsgerechtigden in de zorg zouden kunnen werken en om deze mensen actief te benaderen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button