Den HelderPolitiek

Zwerfafval aanzienlijk afgenomen

Advertentie:

Den Helder – Het college van B&W constateert een aanzienlijke terugloop van ingezameld zwerfafval binnen de gemeentegrenzen. “Met het huidig aantal afvalvoorzieningen is de ingezamelde hoeveelheid zwerfafval afgenomen van 15.220 kg in 2016 naar 10.500 kg in 2019”, zo laat het college weten. De Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over zwerfafval en hondenpoep.

B&W geeft aan bij het opruimen van zwerfafval maatwerk toe te passen. “Als wij signalen krijgen dat openbare prullenbakken op bepaalde plaatsen ontbreken dan wel verkeerd staan, gaan we dit onderzoeken en komen op basis waar het kan en de beschikbare middelen met een passende oplossing.”

Zijklepje
Alle afvalbakken in de gemeente zijn de afgelopen jaren vervangen door dubbele bakken: één voor verpakkingsmateriaal en één voor restafval. “Hiermee wordt de campagne voor de scheiding van afval ondersteund. HVC is bezig met de vervanging van ondergrondse afvalcontainers voor modellen met een zijklep, zodat zakjes met hondenpoep en ander zwerfafval via de zijklep kunnen worden weggegooid”, aldus B&W, die toevoegt dat deze zijklep voor iedereen toegankelijk is en dus geen pasje nodig is.

De kosten van het opruimen van zwerfaval en het legen van de afvalbakken bedragen op jaarbasis € 460.000,-. “Wij besteden veel aandacht, tijd, voorlichting en middelen aan het schoon en opgeruimd houden van onze openbare ruimten. Onze inwoners melden situaties van afval in de openbare ruimte, waarop wij zo snel mogelijk actie op ondernemen. Daarnaast treden wij op tegen inwoners die hun afval illegaal plaatsen in de openbare ruimten.”

Trots op vrijwilligers
Inwoners van Den Helder ontvingen enkele maanden geleden nog een informatief schrijven van de gemeente met de vraag wie een openbare prullenbak in de eigen woonomgeving zou willen adopteren. De Stadspartij vraagt zich af of het college het met hen eens is dat het legen van prullenbakken een taak van de gemeente is. Het college antwoordt bevestigend. “Ja, het legen van openbare prullenbakken in de openbare ruimten is een taak van de gemeente.”

Naar aanleiding van de brieven zijn echter wel meerdere inwoners bereid om de gemeente in deze taak een handje te helpen. “Er zijn inwoners die zeer begaan zijn om de openbare ruimten schoon en opgeruimd te houden en hieraan een bijdrage willen leveren. Op grond van signalen van deze groep hebben wij een project ingesteld. Deze vrijwilligers hebben zich aangemeld en wij faciliteren deze door het project Adopteer een afvalbak. Alleen als inwoners en overheid samenwerken om de openbare ruimten schoon te houden, gaat dit lukken. Wij zijn zeer trots op deze vrijwilligers.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button