Noord-Holland

Extra geld voor groene vrijwilligers in Noord-Holland

Advertentie:

Voor groene vrijwilligers komt de komende vier jaar 400.000 euro extra beschikbaar. Daardoor kan jaarlijks in totaal 708.000 euro naar het belangrijke werk dat deze vrijwilligers leveren aan het onderhouden van het landschap en de natuur in de provincie Noord-Holland.

Met de verhoging van de subsidie in het programma Betrekken bij Groen krijgen meer inwoners van Noord-Holland de kans om actief bij te dragen aan natuur. Dat kan onder andere door groene bewonersinitiatieven. Een voorbeeld daarvan is de buurtgroep Risdam Noord Groen uit Hoorn. Zij zetten zich in voor een betere kwaliteit en biodiversiteit van zowel gemeentegroen als privétuinen door onder andere het organiseren van plantacties.

Met Betrekken bij groen groeit het draagvlak voor natuur, het behoud en de versterking van biodiversiteit en de toegankelijkheid van een gezonde en groene leefomgeving. De provincie werkt in dit programma samen met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en met IVN natuureducatie.

Onderzoek
“Zonder de hulp van de groene vrijwilligers zouden veel van de natuurgebieden en landschappen in onze provincie er niet zo mooi bij liggen”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “En ze doen nog veel meer: hun kennis delen met bezoekers van de gebieden, ze spannen zich in om dieren en platen te beschermen en leveren gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek. In het kort zijn zij de vertellers, herstellers en tellers.”

Evaluatie
Betrekken bij Groen is geëvalueerd door de onafhankelijke onderzoeksafdeling van de provincie. Daaruit kwam naar voren dat de samenwerking tussen de provincie, de terreinbeherende organisaties en IVN bijdraagt aan een meer samenhangende, efficiëntere aanpak van de ondersteuning van groene vrijwilligers. De subsidie vormt de belangrijkste voorwaarde voor de betrokken organisaties om de ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers op dit niveau te kunnen uitvoeren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button