Noord-Holland

Subsidie voor bedrijven om uitstoot te verminderen

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland stelt de komende vier jaar 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met deze subsidie kunnen deze bedrijven bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijn stof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland.

Noord-Holland wil met de subsidie bedrijven stimuleren maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. Bedrijven kunnen met de subsidie ook een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar welke maatregelen zij kunnen nemen om dit doel te bereiken.

Doel subsidie
Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid en Milieu): “Ons doel is om zo snel mogelijk te voldoen aan de strenge WHO-normen (World Health Organization) voor lucht en het verminderen van geur- en geluidsoverlast en zeer zorgwekkende stoffen. Met deze subsidie maken we het samen met de complexe industrie mogelijk de uitstoot te verminderen en daarmee de leefomgeving in onze provincie te verbeteren.”

De subsidie is er voor complexe industriële bedrijven in Noord-Holland, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Dit zijn veelal bedrijven die veel uitstoten en waar dus de grootste milieuwinst te behalen is. Deze bedrijven zijn wettelijk verplicht om de Best Beschikbare Techniek toe te passen. De subsidie is er voor (vrijwillige) maatregelen die zij bovenop de wettelijke maatregelen kunnen toepassen.

Subsidie aanvragen
Bedrijven die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen dit vanaf half februari aanvragen via de website van de provincie. Gedeputeerde Staten nemen binnen dertien weken een besluit over het verstrekken van de subsidie.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button