Noord-HollandPolitiek

Onderzoek huisvestingslocaties buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland

Advertentie:

Den Helder – Het onderzoek naar het vinden van geschikte huisvestinglocaties voor buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland raakt op stoom. Het betreft de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

In de afgelopen periode is online gesproken met belanghebbenden, vanaf 16 februari tot en met 15 maart zijn inwoners en ondernemers van Schagen, Den Helder en Hollandse Kroon aan zet. Via een online enquête kunnen de ingezetenen laten weten wat geschikte plekken zijn om buitenlandse werknemers te huisvesten. De zoektocht draait om het vinden van tien tot twintig locaties, voor in totaal 3000 permanente logiesplekken. Uit drie online bijeenkomsten (van medio januari) met vertegenwoordigers van bewoners en belanghebbenden (dorps- en wijkraden, huisvesters, uitzendbureaus, bedrijven en agrariërs) bleek ook de urgentie van de huisvestingsvraag.

Het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland heeft grote behoefte aan buitenlandse werknemers. “Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie van de Kop van Noord-Holland. Nu en ook in de toekomst. Daar hoort dan vanzelfsprekend bij dat zij goed gehuisvest worden. De stappen die we nu zetten, dragen daar actief aan bij”, aldus Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland. Er is aandacht gevraagd voor meerdere sporen: kleinschalige huisvestingslocaties bij agrarische bedrijven, middelgrote locaties en grotere locaties op of nabij bedrijventerreinen. Ook het zoeken van locaties nabij de dorpen en steden is besproken. Het draait om maatwerk, waarbij sociaal-maatschappelijke aspecten als leefbaarheid en kwaliteit van leven ook meetellen.

Kansen
De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn meegenomen in de volgende stap. De online enquête. Nu is het de beurt aan de inwoners en ondernemers van de drie gemeentes. Hoe wordt gedacht over deze huisvestingsvraag? Waar worden kansen gezien? De inwoners kunnen meedenken over geschikte woonplekken en waaraan deze moeten voldoen. De online enquête kan van 16 februari tot en met 15 maart worden ingevuld. Het invullen van deze enquête kan in: Google Chrome, Microsoft Edge of FireFox. Naar verwachting kan het onderzoek in april 2021 worden afgerond.

De provincie Noord-Holland is samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gestart naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Fysieke arbeid die de meeste Nederlanders liever niet doen. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 te weinig logiesplekken in deze regio. Onderzoek laat zien dat deze vraag in de toekomst alleen maar toeneemt. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn. Met vaak overlast tot gevolg. Dat is een onwenselijke situatie.

Planning
Januari. Locatieonderzoek: Criteria zoeklocaties bepalen. Samen met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden.
Medio februari tot en met medio april. Zoeken naar mogelijke locaties. Samen met inwoners en andere belanghebbenden door middel van online vragenlijst.
Maart/april. Bureau Sweco (voert het locatieonderzoek uit) vult de groslijst van locaties aan. Dit alles levert een overzicht op van tien tot twintig kansrijke locaties.
Vanaf dit voorjaar. Op basis van de kansrijke locaties starten de processen om deze locaties planologisch mogelijk te maken.
Eerste kwartaal volgend jaar. Gedeputeerde Staten-besluit over een startnotitie Provinciaal Inpassingsplan

Meer weten?
Meer informatie – en ook de link naar de enquête – is te vinden op de: website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button