Den HelderPolitiek

Herdenkingsbos bij Sportpark de Linie.

Den Helder – De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om een herdenkingsbos aan te leggen op het ongebruikte sportveld bij sportpark de Linie. Op 25 mei 2021 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarmee het college onder andere de opdracht kreeg om een voorstel te doen over het inrichten van een herdenkingsbos. Toen werd geopperd om daarvoor het terrein van het Vogelasiel ‘De Paddenstoel’ te gebruiken, echter loopt voor die plek al een openbare aanbesteding.

De beoogde locatie voor het herdenkingsbos is daarom het huidige ongebruikte sportveld op sportpark de Linie. Deze locatie is vlakbij de linie die onderdeel uitmaakt van de Stelling van Den Helder. Een herdenkingsbos op deze locatie sluit daarom volgens de gemeente aan op de uitgangspunten in de nieuwe visie voor de Stelling van Den Helder, die begin 2022 nog aan de raad wordt voorgelegd. Het terrein is nu braakliggend. De gemeente denkt dat een ontwikkeling op deze plek waarde toe voegt aan een nu ongebruikt gebied. De ruimtelijke verbinding met de huidige algemene begraafplaats is ook makkelijk te realiseren. Vanaf de begraafplaats kunnen bezoekers naar het herdenkingsbos lopen. Een herdenkingsbos is een plek waar nabestaanden bomen kunnen planten ter nagedachtenis aan een overleden dierbare.

Op twee plekken rondom het veld moeten bruggen worden geplaatst. Het veld is namelijk bijna volledig omringd door een sloot en nu enkel te bereiken via het sportveld. De verbinding naar het sportveld wordt afgesloten en er komen extra parkeerplaatsen langs het Tuinderspad. Er is een verkennend gesprek geweest tussen de gemeente en stichting Het Bos der Omarming. Deze stichting heeft ervaring met het maken van herdenkingsbossen, werkt altijd met lokale vrijwilligers en staat positief tegenover een samenwerking met de gemeente. Bij een samenwerking blijft de grond in het bezit van de gemeente en gaat de stichting over tot het aanplanten van de bomen en blijft zij deze ook onderhouden. De kosten voor 2 voetgangersbruggen, de afscheiding van het terrein, de aanleg van extra parkeerplaatsen worden geschat op eenmalig €280.000, maar dit kan oplopen tot €448.000,-. Het onderhoud zal worden gefinancierd door de verkoop van de bomen. De raad is nu weer aan zet en kan bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 een initiatief indienen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button