Den Helder

Rechter oordeelt: Geen locatiebesluit nodig voor stadhuis

Adverentie

Uitspraak rechtbank stadhuisDen Helder – De rechter heeft gesproken: De gemeente mag door met het bouwen van het stadhuis op Willemsoord. Het veel genoemde bezwaar, dat er door de raad geen locatiebesluit is genomen en dat het stadhuis niet past binnen het bestemmingsplan wordt door de rechtbank van tafel geveegd. De procedure rondom het verlenen van de vergunning is volgens de rechter dus correct verlopen.

Kruimelregeling
Verschillende partijen die bezwaar hadden ingediend tegen de bouw van het stadhuis betoogde dat de beslissing moest worden teruggedraaid, omdat de raad officieel geen besluit had genomen over de locatie. Ook sommige politieke partijen schaarde zich achter de eisers. Zo herhaalde Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, dit standpunt recentelijk in een uitzending van De Nieuwsraad op LOS Radio. De rechter oordeelt echter dat deze beroepsgrond niet slaagt. Het nemen van een locatiebesluit is niet nodig, omdat het stadhuis niet afwijkt van het bestemmingsplan. Tenminste, niet genoeg om een raadsbesluit te vereisen.

Wethouder Michiel Wouters bracht dit in mei vorig jaar al naar voren. Naarmate de ontwikkeling van de plannen verder vorderde bleek dat het nieuwe stadhuis toch iets buiten de gestelde kaders zou vallen. De nokhoogte van het gebouw zou uitkomen op 12 meter 80, terwijl twaalf meter maximaal was toegestaan. Een kleine afwijking, maar toch echt een afwijking. Om te voorkomen dat ieder detail door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd biedt de wet echter opties om kleine aanpassingen snel te laten goedkeuren. Dit wordt juridisch gezien een ‘kruimelgeval’ genoemd: Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan mogen door het college worden toegestaan.

Niet in strijd met het bestemmingsplan
Zo geschiedde, en het college gaf toestemming om met de bouw te beginnen. De verschillende partijen die naar de rechter stapten waren echter van mening dat er wel degelijk werd afgeweken van het bestemmingsplan. Zo zou de kantoorfunctie die straks gerealiseerd wordt niet passen binnen de bestaande kaders, is een gemeentehuis een geluidsgevoelig gebouw, wordt er niet voldaan aan de parkeernormen en doet het stadhuis afbreuk aan het nautisch karakter. Over al deze bezwaren heeft de rechter nu geoordeeld dat ze niet slagen: Het gemeentehuis past qua functie in het bestemmingsplan en is niet geluidsgevoelig. Aan de parkeernormen wordt wel voldaan en het is geen eis dat gebouwen op Willemsoord een nautisch karakter hebben. Omdat er geen afwijking is met het geldende bestemmingsplan bepaalt de rechter tevens dat de gemeente niet verplicht is om alternatieve locaties te onderzoeken.

Omgevingsvergunning behoudt zijn werking
Toch krijgt één van de indieners van beroep voor een deel gelijk. De rechtbank oordeelt dat de gemeente het verlenen van de omgevingsvergunning voor het stadhuis “in strijd met de op grond van artikel 3:2 van de Awb vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid”, omdat de zienswijze van deze persoon abusievelijk niet is meegenomen in de Nota zienswijzen. Dit heeft de gemeente in september 2021 toegegeven aan de rechter. De gemeente nam daarbij het standpunt in dat er inhoudelijk wel is gereageerd op de zienswijze, omdat de standpunten in meerdere andere bezwaren ook naar voren kwamen. Daarop is door de gemeente wel gereageerd. De rechter gaat hier in mee en concludeert: “Gelet op het voorgaande bestaat er naar het oordeel van de rechtbank aanleiding de rechtsgevolgen van het te vernietigen bestreden besluit in stand te laten. Dit betekent dat de omgevingsvergunning zijn werking behoudt.” Het oordeel van de gemeente, dat de bouw van het stadhuis door kan gaan, is dus juist. De eisers kunnen nog wel in beroep bij de Raad van State.

De volledige uitspraak van de rechter is hier in te zien.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Hoe kan het dan dat er wel een bezwaarschoft gegrond is verklaard en alles wat de gemeente aandraagt vernietigs is, staat op facebook. met foto vande uitspraak!

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: