Hollands KroonPolitiek

Bouw Dahlia Park mag aanvangen, inmiddels 1400 belangstellenden

Winkel / Nieuwe Niedorp – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond ingestemd met het bestemmingsplan voor het Dahlia Park tussen Winkel en Nieuwe Niedorp. Op het stuk agrarische grond komen ongeveer 200 woningen te staan. Hoewel er zorgen zijn over de hoeveelheid auto’s in de twee dorpen mag de bouw beginnen: In de nabije toekomst wordt de gehele verkeerssituatie onder de loep genomen.

In oktober vorig jaar kwamen meer dan 500 mensen naar een informatieavond over het woningbouwplan. De massale belangstelling was volgens de initiatiefnemers mede te danken aan het feit dat er zo’n gevarieerd woningaanbod komt. Er is in de nieuwe wijk voor ieder wat wils: Dure vrijstaande woningen, maar ook appartementen en betaalbare rijtjeshuizen. Wethouder Mark Versteeg was ook aanwezig bij de avond in café Beentjes. Hij vertelde tijdens de raadsvergadering donderdag dat hij door de enorme drukte in eerste instantie dacht op het verkeerde adres te zijn: “Het was alsof er een populaire band ging optreden.” Versteeg wist te vertellen dat er inmiddels 1400 geïnteresseerden zijn voor de woningen.

Hoewel de reacties op het Dahlia Park over het algemeen bijzonder positief zijn kwamen er ook een vijftal bezwaren binnen bij de gemeente. Die waren vooral technisch van aard, maar hadden ook betrekking op het verlies van groen en de bouw van het appartementencomplex. Niet iedereen zit te wachten op hoogbouw. Met bewoners die betrokken zijn bij park De Meet heeft overleg plaatsgevonden over het beschermen van de contouren rond het park. Uiteindelijk zijn daarover afspraken gemaakt.

Verkeersdrukte
Tijdens het raadscafé in Lutjewinkel op 9 februari jongstleden waren er omwonenden aanwezig die zich zorgen maakten over het volbouwen van hun groene achtertuin. Zij verzochten de gemeenteraad daar op een goede manier mee om te gaan, door eventueel het plan iets aan te passen aan de zijde van de Dorpsstraat. Een soort groene buffer, hadden zij graag gezien. Volgens Judith de Git van D66 zijn zienswijzen van omwonenden voldoende verwerkt, maar weegt het algemeen belang voor woningbouw zwaarder dan het verloren uitzicht. Wel heeft haar partij zorgen over de verkeersdrukte die ontstaat.

De raad kwam hier tijdens de vergadering donderdagavond meermaals op terug. Onder andere de VVD, het CDA en OHK vroegen het college hoe de verkeersontsluiting geborgd zou worden. GroenLinks zei zelfs dat er mogelijk een zeer kritische situatie ontstaat. De partij wil dat het college een integraal verkeersplan gaat maken en kreeg hierbij steun van LADA & Anders. Wethouder Versteeg zei de raad toe dat deze er gaat komen. Het wordt gecombineerd met de nog op te stellen dorpsvisie: Daarin staat ook welke ontwikkelingen de gemeente beoogt voor de toekomst van Winkel en Nieuwe Niedorp. Zo wordt niet alleen rekening gehouden met de situatie van nu maar ook geanticipeerd op toekomstige groei. Er zijn onder andere grootschalige plannen tussen de Oosterweg en de Westerweg.

Sociale huur en eigen inwoners
De fractie van Senioren Hollands Kroon diende kort voor de raadsvergadering technische vragen in bij het college. De senioren wilden weten waarom werd afgeweken van de ambities uit het mede door hen ondertekende coalitieakkoord. Versteeg wees de partij erop dat de ambitie van 25 procent sociale huur afkomstig is uit de gemeentelijke woonvisie. Hoewel in het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente dit verhoogt naar 30 procent was dit nog niet het geval toen de plannen voor het Dahlia Park werden uitgetekend. Tijdens de raadsvergadering kwam Henk van Gameren van LADA & Anders hierop terug: Hij zou toch echt de 30 procent sociale huur gewaarborgd zien. De wethouder liet weten dat het plan zoals het er nu ligt uitgaat van 27 procent sociale huur, slechts een kleine afwijking van de nieuwe norm.

De PvdA en de VVD kwamen nog met een idee om eigen bewoners, dus uit de gemeente Hollands Kroon, voorrang te geven op de woningen. De wethouder gaf aan dat hij hierover best in gesprek wil met projectontwikkelaars, maar vooralsnog kan de gemeente daar wettelijk geen regels over vaststellen. Er wordt door het kabinet wel gewerkt aan nieuwe regelgeving waarmee dit mogelijk wordt. Lars Ruiter van OHK vroeg zich af waarom mensen uit regiogemeenten niet naar Hollands Kroon zouden mogen komen. Volgens PvdA fractievoorzitter Sylvia Buczynski is haar partij in principe tegen het maken van onderscheid tussen verschillende groepen, maar dat wanneer de nood heel hoog is het wellicht toch verstandig is om de eigen inwoners tegemoet te komen. Wim Groot van de VVD vulde aan: Veel jongeren kunnen nu niet blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Dat is volgens hem onwenselijk.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button