Hollands KroonJeugd

Geluidsoverlast speeltuin zorgt voor buurtruzie in Anna Paulowna

"Bewoners ervaren de huidige situatie in de wijk als onveilig"

Anna Paulowna – Rondom speeltuin de Bosbies in de nieuwbouwwijk Eslshof Zuid te Anna Paulowna lopen de gemoederen zo hoog op dat buurtbewoners niet meer met elkaar praten en sommige van hen de situatie als onveilig ervaren. Burgemeester Rian van Dam heeft zelfs de inontvangstneming van een petitie door schoolkinderen voorlopig uitgesteld. Dit allemaal door geluidsoverlast van onder andere de kabelbaan en een draaitoestel.

De moeder van één van kinderen die gebruik maakt van de speeltuin stuurde een week geleden al een bericht naar Regio Noordkop met daarin de uitnodiging om de overhandiging van een aantal handtekeningen aan het college van Hollands Kroon bij te wonen. De buurtkinderen maken zich zorgen om hun speeltuin, omdat omwonenden hebben geklaagd over geluidsoverlast. Daarop zou de gemeente hebben besloten een deel van de speeltuin af te breken. Om te laten zien hoe belangrijk de speeltuin is voor de jeugd in Anna Paulowna hadden de schoolkinderen hun klasgenoten om steun gevraagd. Ze willen niet dat speeltoestellen verwijderd worden. Uiteindelijk ging het overhandigmoment niet door, zei de gemeente.

De kinderen en hun ouders voelen zich afgepoeierd. In een brief aan het college schrijven zij dat de afspraak zonder reden is afgezegd door de gemeente en dat een nieuwe afspraak niet meer mogelijk zou zijn: “We hadden voor maandag 13 februari een afspraak gemaakt om de handtekeningen te overhandigen aan de burgemeester, maar vrijdag 10 februari wordt de afspraak opeens afgezegd. We mogen ook geen nieuwe afspraak maken met de burgemeester. Waarom mogen we onze handtekeningen niet aan de burgemeester geven? Waarom wil niemand naar ons luisteren?” De kinderen vragen tevens wat zij moeten doen om de speeltuin te behouden zoals deze nu is. Een vreemde situatie, die zelfs direct leidde tot politieke vragen door de partij LADA & Anders.

Ruzie in de buurt
Het college heeft donderdagmiddag meteen een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de situatie, waaruit blijkt dat deze een stuk complexer is dan in eerste instantie leek. Zo is het al erg hoog opgelopen en speelt het al vanaf het voorjaar van 2022, sinds direct nadat de speeltoestellen zijn geplaatst. Ook heeft de gemeente al meerdere keren geïntervenieerd: “Sinds afgelopen zomer hebben we meerdere acties ondernomen om samen met de omwonenden tot een gedragen oplossing te komen. Onze insteek daarbij is een speeltuin waar inwoners beperkt hinder van ondervinden, en tegelijkertijd een plek te houden waar kinderen fijn kunnen spelen en hun energie kwijt kunnen. Wij hebben drie bijeenkomsten georganiseerd waar de gemeente met omwonenden in gesprek is gegaan. Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd.”

Het heeft allemaal tot niks geleid. Sterker nog, de situatie is van kwaad tot erger gegaan: “De speeltuin is al een tijd onderwerp van gesprek in de wijk en de emoties zijn helaas een aantal keren hoog opgelopen. Sommige buurtbewoners van de wijk praten niet meer met elkaar en praten alleen nog via de gemeente. Enkele buurtbewoners ervaren de huidige situatie in de wijk als onveilig.” Om tot een oplossing te komen heeft de gemeente een stemformulier rondgestuurd. Daarop kunnen omwonenden aangeven of de kabelbaan, het draaitoestel en een hoge toren behouden kunnen blijven of verplaatst dienen te worden. Verder wil het college gebruik maken van buurtbemiddeling. Burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon heeft het geplande gesprek met de schoolkinderen daarom voorlopig afgezegd. De gemeente wil dat beide kanten vooral met elkaar in gesprek gaan. Wel is de burgemeester op termijn bereid om de schoolkinderen te ontmoeten en naar hun petitie te kijken.

Het college wijst in haar brief daarnaast ook op de eigen verantwoordelijkheid van de buurtbewoners, al blijft het vrij cryptisch: “Wij juichen het zeer toe als een buurt het initiatief neemt om een speeltuin in de wijk te plaatsen; dat past ook bij het coalitieakkoord. Maar, de verantwoordelijkheid van de inwoners voor zo’n plek houdt niet op zodra de speeltuin is geplaatst.” Zo lijkt het net alsof de handhaving van overlast op het bordje van de gebruikers komt. Dat zou een wel heel opmerkelijke opvatting van de gemeente zijn. Het college zinspeelt op een compromis: ” Onze insteek is een speeltuin waar inwoners beperkt hinder van ondervinden, en tegelijkertijd een plek te houden waar kinderen fijn kunnen spelen en hun energie kwijt kunnen.”

Buurtinitiatief
Dat er discussie is ontstaan over speeltuin de Bosbies is op zichzelf vreemd. Het is namelijk het resultaat van een buurtinitiatief door Stichting Elshof Zuid. Zo werd er zelfs een doneeractie op poten gezet waar omwonenden geld konden inbrengen om de speeltuin te bouwen. Ook is het meerdere keren besproken via het online participatieplatform ‘Denkmee’. Het college zegt dat de speeltuin in goede samenwerking is gerealiseerd en dat zij zulke initiatieven nog steeds ondersteunt. Daarnaast staat de Bosbies in een volledig nieuwe wijk. Het kan voor omwonenden haast geen verrassing zijn geweest dat ze met het geluid van spelende kinderen geconfronteerd zouden worden. Toch kwamen er klachten. De gemeente zegt dat omwonenden niet hadden kunnen voorzien hoe groot de overlast zou zijn en dat er in de avonden jongeren in de speeltuin hangen. Dit laatste zal echter niet opgelost worden door de verwijdering van een aantal speeltoestellen.

In oktober 2021 ontstond in buurgemeente Schagen ook ophef rondom het geluid van een kabelbaan. Daar besloot het college uiteindelijk dat deze wel mocht blijven.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button