Hollands KroonPolitiek

VVD Hollands Kroon ziet voor gemeente geen rol bij noodhulp aardbeving: “Niet laten leiden door waan van de dag”

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon gaat net als veel andere Nederlandse gemeenten €1,- per inwoner doneren aan slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. De gemeenteraad nam donderdagavond een motie met die strekking aan. Het gaat in totaal om bijna €50.000,-. De lokale VVD fractie was het er niet mee eens: Het is volgens de VVD niet aan de gemeenteraad om zich bezig te houden met ontwikkelingshulp. Raadslid Rick Boersen zei dat het “makkelijk is om geld van een ander uit te geven” en riep raadsleden en inwoners vooral op om zelf de portemonnee te trekken.

Het geld moet uit de algemene reserve komen. Sylvia Buczynski van de PvdA diende donderdagavond de motie in: “Door de aardbeving zijn miljoenen mensen getroffen en het zal nog generaties duren voordat men dit te boven is. Met de herinnering aan de watersnoodramp kunnen wij ons goed voorstellen welke impact en gevolgen zo’n ramp heeft. Deze gift is een tastbare blijk van medeleven.” Andere gemeenten gingen Hollands Kroon al voor en inmiddels staat de teller van Giro 555 op bijna 90 miljoen euro.

Bij de presentatie van de motie leek unanieme steun in de lijn der verwachtingen te liggen. De woorden ‘sympathieke motie’ worden vaak gebruikt en steun aan een zwaar getroffen aardbevingsgebied kan die kwalificering zeker dragen. Toch kwamen er tegengeluiden. Rick Boersen van de VVD nam het woord en beargumenteerde dat het volgens hem niet de bedoeling is dat de gemeente internationale ontwikkelingshulp levert: “Als raad stellen wij kaders op gemeentelijk niveau en het gemeenschapsgeld is voor de inwoners. De minister heeft al 10 miljoen euro toegezegd vanuit de Nederlandse overheid. Wie zijn wij om vervolgens buiten onze kaders geld uit te geven dat niet van ons is?”

Waan van de dag
Het betoog van Boersen zorgde voor een aantal verontwaardigde reacties. Reginald Visser van het CDA noemde de aardbeving een ‘ramp die zijn gelijkenissen niet kent’: “Dan moet je niet gaan lopen soebatten of het wel je taak is, maar je hart openen. Het gemiezer van de VVD doet geen recht aan de ongekende verschrikkingen.” Visser stelde daarnaast dat de inwoners van Hollands Kroon best bereid zijn om wat van het gemeenschapsgeld te doneren. Volgens de PvdA ontbreekt het de VVD aan historisch besef. Boersen trok zijn opmerkingen niet terug en ging zelf nog een stap verder: “Als raadsleden zo graag willen doneren staat het ze vrij om hun eigen geld te doneren. Wij moeten ons richten op het algemeen belang in Hollands Kroon en niet de waan van de dag.”

GroenLinks vindt het beschamend
Vooral die laatste opmerking van Boersen zorgde voor hoorbare verontwaardiging. Zoveel dat Patrick Kool van GroenLinks de juiste omgangsvormen van de gemeenteraad even leek te vergeten: “Ik vind dit echt beschamend. Rick, zet je ego opzij en stem gewoon voor”, zo zei hij geïrriteerd. Boersen vroeg daarop om een korte schorsing en bood vervolgens zijn excuses aan: “Mijn woorden waren misschien ongelukkig en hard. Sorry daarvoor. Toch moet je voor je principes blijven staan en dat is niet altijd makkelijk. In dit geval is het moeilijk, maar wij gaan hier niet over.” Hij stemde tegen de motie.

Niet alle leden van de VVD stemden tegen de financiële steun: Fractievoorzitter Wim Groot en nummer twee Petra Borst waren voor. Mirko Hruska stemde net als partijgenoot Boersen tegen. Ook twee leden van OHK, Lars Ruiter en Lia de Vries, stemden tegen. Zij gaven persoonlijk geen stemverklaring. Volgens fractievoorzitter Alexander Bügel volgen zij echter de lijn van de VVD. Bügel noemde dit ‘jammer’ en gaf aan net als Visser van mening te zijn dat de raad bij een ramp als deze voorbij de eigen gemeentegrenzen moet kijken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Goed zo VVD, niet laten leiden door de waan van de dag: dus weg met stikstof onzin, CO2 leugen, WEF/WHO inrichting maatschappij etc.!

Back to top button
%d bloggers liken dit: