Politiek

Hollands Kroon nog geen voorstander van kleine kernreactor

Advertentie:

Anna Paulowna – Er werd eindelijk weer eens gedebatteerd in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Niet vanwege de reguliere raadsagenda, want die was nauwelijks spannend te noemen, maar vanwege de motie van LADA en het CDA over een regionaal onderzoek naar een kleine kernreactor (SMR).

Daan Blokker van GroenLinks beet met een ‘Fidel Castro waardige’ maidenspeech het spits af. Blokker startte zijn bijdrage met een diepzinnige bespiegeling over sociale gelijkheid, diversiteit en de uitputting van de aarde, waarin hij de Franse filosoof Bruno Latour aanhaalde over het menselijk handelen dat vaker gedreven wordt door economische waarden als winst en expansie in plaats van de zorgen voor klimaatverandering of uitputting van grondstoffen van de aarde die we nalaten aan onze kinderen. Nadat Blokker zijn politieke drijfveren had toegelicht richtte hij zich op het onderwerp ‘de kleine kernreactor’ en hoewel hij de diversificatie van energiebronnen toejuicht was hij van mening dat we onze heil niet moesten zoeken in een technologische oplossing die veel gevaren, hoge kosten, lange bouwtijden en afvalproblemen met zich meebrengt. Naast mogelijkheden voor aardwarmte, biomassa en waterstof ziet hij vooral dat er winst te behalen is in het heroverwegen van levensstijl, consumptiepatronen en energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Onbeproefd
Andere partijen hadden een minder afwijzend standpunt over kernenergie. De grootste coalitiepartijen OHK en SHK gaven onomwonden aan voorstander te zijn van kernenergie, maar vonden de formulering van de motie op een aantal punten niet correct. Fractievoorzitters Alexander Bügel en Jip Pankras vonden het risico van een SMR te groot vanwege het nog relatief onbeproefde model. Verder vonden beiden dit typisch een taak van het rijk en niet van gemeenten om te besluiten over kleine reactoren. Ook praktische zaken als het rapporteren per kwartaal leek beiden onrealistisch.

Mirko Hruska stelde dat de VVD positief staat tegenover kernenergie, omdat zij belang hecht aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, maar had ook wel wat vraagtekens bij diverse onderbouwingen en formuleringen in de motie. Ook Lada Anders en D66 wilden kernenergie niet bij voorbaat uitsluiten en zagen tevens problemen in de bouwtijd die geen oplossing is voor de huidige energievraagstukken. Ook de belasting van de ambtelijke organisatie die de motie met zich meebrengt vonden beide partijen bezwaarlijk. Het CDA bepleitte als mede-indiener toch vooral om aan te sluiten bij de gesprekken die vanuit de regio (Den Helder) momenteel gaande zijn met de provincie en het ministerie van Economische zaken. De PvdA vond de motie net als D66 en OHK prematuur en meer op het pad van de rijksoverheid liggen.

Negatief advies
Het college adviseerde bij monde van wethouder Lilian Peeters negatief over de motie en gaf tevens aan dat nucleair geen onderdeel is van de Regionale energiestrategie (RES) 2.0 en dat de inzet van ambtelijke capaciteit zou leiden tot het prioriteren en dus loslaten van andere opties. Uiteindelijk dienden LADA en het CDA de motie in en vroegen daarbij om een hoofdelijke stemming. Dit resulteerde in 17 stemmen tegen en 11 voor, waarmee de motie verworpen werd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

3 reacties

 1. Nee natuurlijk niet.
  Laten wij maar weer wachten tot jullie er over 10 jaar achter komen dat de beslissing weer toen genomen moest worden.
  Trouwens doe wat met water stof!
  De regering en de politiek houden ons achterlijk.
  In 1961 reed de eerste tractor al op waterstof en in IJsland rijden zij 20 jaar op waterstof. Ook gewoon door Shell ontwikkelt!
  En hier doen of het allemaal nieuw is.

 2. Helemaal eens met waterstof als perspectief en warmtelevering aan huishoudens met behulp van natuurlijk aanwezige en vrijwel gratis aardwarmte, ook wel geo-thermie genoemd, drukt de vraag naar elektriciteit voor verwarming ook. Die kan ook buiten de glastuinbouw benut worden. Dan heb je geen kernenergie-experimenten meer nodig.

 3. Waterstof is een energie drager en geen brandstof! Het is extreem duur om te leveren voor huishoudens.
  In IJsland heb je voor dat doel geisers en vulkanen die voor de omzetting naar waterstof onbeperkt warmte leveren.
  Vraag me af of de voorstanders van waterstof de beelden van de week van de vulkaan uitbarstingen in IJsland. gezien hebben…..
  Het lijkt mij verstandiger (na eerst ruimhartig schade vergoeding door Shell/Esso te dwingen te betalen) Groningen weer stand-by stand te zetten!

Wellicht ook interessant

Back to top button