Den Helder

Brief van de burgemeester aan alle inwoners van Den Helder

Adverentie

Beste inwoners van Den Helder,

Nadat de rijksoverheid op 12 maart de eerste maatregelen heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus, is de aanpak van het coronavirus in een nieuwe fase terecht gekomen. In Nederland, en dus ook in onze regio, gelden sinds zondag 15 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De regering heeft deze maatregelen zondagmiddag bekend gemaakt.

De maatregelen hebben gevolgen voor het openbare leven, op ons werk en voor onze situatie thuis. Als het mogelijk is, dan is thuiswerken de norm. Evenementen worden geannuleerd en grote publieke instellingen moeten helaas hun deuren sluiten. Veel ondernemers en organisatoren gaan een lastige tijd tegemoet.

Ik vraag iedereen om extra goed te letten op onze ouderen, kwetsbare bewoners en eenzame mensen. Een telefoontje om te vragen hoe het gaat en om hulp te bieden, bijvoorbeeld in het doen van boodschappen, zal worden gewaardeerd. Deze situatie geeft u waarschijnlijk zorgen en onzekerheid. Ik doe een dringend beroep op u om zich te houden aan de nieuwe maatregelen zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.

Daarom hier voor u op rij gezet, de maatregelen die tot en met 6 april gelden (deze zijn ook terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus):
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven): er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Voor kinderen van ouders in vitale beroepen, bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Kijkt u op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Hulp voor ondernemers: Het kabinet neemt verschillende maatregelen (kijk op website van rijksoverheid) om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel via de website https://www.kvk.nl/.

Ik vraag uw begrip voor het feit dat ook de dienstverlening van de gemeente onder druk staat door ziekte en voorzorgsmaatregelen. Wij geven uiteraard voorrang aan dienstverlening waar onze inwoners het meest afhankelijk van zijn. Van harte hoop ik op een spoedig herstel voor iedereen die is getroffen door het coronavirus. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan informeren wij u zo snel mogelijk. Voor wat betreft de balies van het klantcontactcentrum, deze zijn voorlopig gesloten voor afspraken die geen spoed hebben. Heeft u een dringende of spoedeisende zaak? Bel dan naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)

Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Den Helder,
Jeroen Nobel

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button