Den HelderPolitiek

Schriftelijke vragen PVV Den Helder over Coronacrisis

Den Helder – Nederland is getroffen door de Coronacrisis. Een crisis die niet alleen zorgt voor veel gezondheidsleed, maar ook negatieve gevolgen zal hebben voor de economie en de werkgelegenheid. Tevens is het waarschijnlijk dat de bedrijfsvoering van gemeenten inzake onder andere sociaaleconomische regelingen en ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld vergunningverlening en handhaving) negatief wordt beïnvloed, door bijvoorbeeld uitval van gemeentepersoneel.

De PVV Den Helder is van mening dat burgers niet de dupe mogen worden, omdat de Coronacrisis mogelijk de gemeentelijke bedrijfsvoering negatief beïnvloedt of henzelf niet in de gelegenheid stelt afspraken na te kunnen komen. Daarom stelt de PVV de volgende vragen stellen aan het college:

  • Kunnen de gemeentelijke organisatie en aan de gemeente verbonden partijen die betrokken zijn bij onder andere sociaaleconomische regelingen en ruimtelijke ordening op dit moment nog volledig hun werk doen voor Helderse burgers of wordt de bedrijfsvoering al negatief beïnvloedt door de Coronacrisis?

  • Zijn er signalen bekend van Helderse burgers die te maken hebben met negatieve gevolgen (in de breedste zin van het woord) van de Coronacrisis en daardoor niet in de gelegenheid zijn afspraken na te komen inzake onder andere genoemde zaken?

  • Mocht dit nog niet zijn gebeurd, is iemand dan bereid aan de gemeentelijke organisatie, alsmede aan de gemeente verbonden partijen die betrokken zijn bij onder andere genoemde zaken, mee te geven zo coulant mogelijk te zijn voor burgers die mogelijk negatieve effecten ervaren door het niet na kunnen komen van afspraken of een onder druk staande gemeentelijke bedrijfsvoering, vanwege de Coronacrisis?

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button