Kop van Noord-Holland

Waddenfonds steunt projecten voor leefbaarheid en toerisme

Kop van Noord-Holland – Het Waddenfonds steekt ruim €100.000,- in drie projecten die in het Waddengebied de leefbaarheid stimuleren en de economie verduurzamen. Het gaat om een vernieuwend toeristisch product op Texel aan de hand van Augmented Reality en twee projecten die de lokale gemeenschap en de cultuur in dorpen in de Waddenregio versterken. De projecten krijgen geld uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, dat zich richt op de ontwikkeling van kleinschalige, vernieuwende en lokale projecten.

Texel wil het toerisme verduurzamen, omdat anders de leefbaarheid op het eiland onder druk komt te staan. In het project Augmented Reality Videotours wordt de roemrijke geschiedenis van het eiland tot leven gebracht. Het gaat onder meer om verhalen over de visserij, de bijzondere relatie met Den Helder en de intrinsieke waarde van de Waddennatuur. Voor het project worden thematische fiets- en wandelroutes ontwikkeld op basis van Augmented Reality (AR). Daarbij wordt een driedimensionale, extra informatielaag toegevoegd aan de waarneming van de reële wereld. Historische gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld ter plekke tot leven komen. Toeristen kunnen de verhalen via een app op smartphone of tablet downloaden. De totale kosten van het project bedragen €124.500,-, waarvan het Waddenfonds €49.875,- bijdraagt.

Uitbreiding

Het huidige dorpshuis Aeolus in Farmsum wordt gerenoveerd en uitgebreid. Er komt een nieuwe aanbouw bij en zo ontstaat een nieuw multifunctioneel centrum voor allerlei dorps- en verenigingsactiviteiten. Daarnaast vestigt zich straks in het gebouw een fysiotherapeut en een pedicure en gaan andere organisaties uit de zorg er spreekuur houden. Ook zal er een samenwerking worden gestart met het plaatselijke verzorgingshuis Vliethoven en gaan licht verstandelijk gehandicapten vrijwilligers helpen bij de catering tijdens bijeenkomsten. De uitbreiding zorgt voor nieuwe activiteiten en versterkt de vitaliteit van de dorpsgemeenschap. De totale kosten van het project bedragen €703.625,-. Het Waddenfonds ondersteunt het project met €41.359,-.

Levensverhalen
Het project Veur Aaltied vertelt het verhaal van de dorpskerken van Beerta, Spijk, Peins en Wanswert. Concreet gaan dorpsbewoners een muziektheaterstuk maken aan de hand van levensverhalen van dorpsgenoten, die in en om de kerken begraven liggen. Daarin spelen de kerk, het orgel en de relatie met het Wad een belangrijke rol. De dorpelingen worden ondersteund door professionals, maar ook vrijwilligers van dorpshuis, kerk, amateurkunstenaars en historische vereniging werken in het project samen. Een belangrijke doelstelling van het project is de versterking van de sociale vitaliteit van de dorpsgemeenschappen en de culturele infrastructuur. Het doel is om de kerken een blijvend cultureel podium te geven. De totale kosten bedragen €108.378,-. Het Waddenfonds geeft een subsidie van €10.878,-.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button